Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”– Nowy Sącz, 15–20 IV 2018


Organizator:  Małopolskie Centrum Kultury Sokół

Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu w ramach projektu „Sądecka Akademia Organowa” organizuje nowy konkurs muzyczny pn. I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani” w dniach 15–21 kwietnia 2018 roku.

Konkurs jest przedsięwzięciem wyjątkowym, bowiem zwraca uwagę organistów i melomanów na stosunkowo rzadko wykonywany repertuar, będący nie tylko atrakcyjną literaturą koncertową, ale również posiadający istotny walor edukacyjny. O ile sama kameralistyka niebywale stymuluje rozwój wyobraźni muzycznej, inspiruje i skłania do analizy pomysłów interpretacyjnych wobec konieczności nieustannego konfrontowania ich z ideami muzycznego partnera, o tyle wspólna gra na jednym instrumencie jest ponadto niezastąpioną lekcją ergonomii, ukazującą wykonawcom te obszary techniki, których korekta przyniesie im wielką korzyść także jako solistom. Dla organistów, pochłoniętych od początku edukacji przede wszystkim grą solową, jest to doświadczenie niezastąpione.

W konkursie mogą wziąć udział organiści każdej narodowości bez ograniczenia wiekowego, którzy odbyli lub kontynuują studia w wyższej uczelni muzycznej. Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem www.aquattromani.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 roku. Formularz będzie aktywny od 1 października 2017 roku.

Duety Organowe będą wiodły prym przez prawie tydzień w dwóch organowych lokalizacjach Nowego Sącza: Małopolskim Centrum Kultury Sokół oraz Kościele św. Kazimierza. Konkurs składa się z preselekcji na podstawie nagrania audio-video oraz trzech etapów przesłuchań. Podczas III etapu uczestnicy zaprezentują własną transkrypcję fortepianowych kompozycji Juliusza Zarębskiego. Uczestników Konkursu oceniać będzie międzynarodowe Jury pod przewodnictwem Ireneusza Wyrwy. Koncert laureatów Konkursu połączony z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku w sali im. Lucjana Lipińskiego w MCK Sokół.

Regulamin dostępny jest na stronie: http://www.mcksokol.pl

Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centurm Informacji Muzycznej POLMIC.


Kontakt:

Małopolskie Centrum Kultury Sokół

ul. Długosza 3

33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18/44 82 651 lub 44 82 610

fax. +48 18/44 82 611

e-mail: aquattromani@mcksokol.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.