Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego 2017/18


Organizator:  Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego na utwór z tekstem na sopran i orkiestrę symfoniczną.

Tegoroczna edycja konkursu jest częścią przedsięwzięcia „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Głównym celem projektu jest umożliwienie poznania szerokiemu gronu odbiorców starannie wyselekcjonowanego wyboru utworów kompozytorów polskich ostatniego stulecia, tworzących zbiór 100 najważniejszych dzieł polskiej muzyki. Lista kompozytorów oraz ich utworów nosi znamiona wyboru subiektywnego, podpartego jednak wiedzą członków Rady Programowej, złożonej z wybitnych autorytetów oraz doświadczeniem zespołu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Symbolicznym zwieńczeniem listy wybranych dzieł ma być kompozycja laureata XV Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego, której obsada z założenia nawiązuje do pierwszego utworu z listy – Pieśni muezina szalonego op. 42 Karola Szymanowskiego.

Konkurs kierowany jest do młodych kompozytorów narodowości polskiej: udział mogą brać w nim osoby urodzone nie później niż 1 września 1999 r., a które do dnia 31 stycznia 2018 r. nie ukończą 30. roku życia.

Termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2018 roku.

Oceny utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji dokona Jury w składzie:

• prof. Krzysztof Penderecki

• dr Daniel Cichy

• prof. zw. dr hab. Eugeniusz Knapik

• Jerzy Kornowicz

• Paweł Mykietyn

• dr Elżbieta Sikora

Polskie Wydawnictwo Muzyczne przewiduje wyłonienie jednej, zwycięskiej kompozycji.

Nagrodami w konkursie są:

• nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł;

• wydanie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionej przez Jury kompozycji oraz włączenie utworu do katalogu PWM;

• nagranie audio oraz publiczne wykonanie nagrodzonej kompozycji.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs@pwm.com.pl

Informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie www.kkto.pwm.com.pl 

Patronat nad konkursem objął Związek Kompozytorów Polskich. Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.


Kontakt:

konkurs@pwm.com.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.