Polmic - FB

kalendarium konkursów (M)

C E F I K M N O S T V W X Z

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Sfogato na Dzwonek i Sygnał – Kraków, 1–5 XII 2017


Organizator:  Towarzystwo Muzyczno-artystyczne Sfogato

Towarzystwo Muzyczno-artystyczne Sfogato ogłasza Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Sfogato na Dzwonek i Sygnał. W roli konkursowego Jury wystąpi publiczność z całego świata.

Regulamin 2017

I

1. Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Sfogato na Dzwonek i Sygnał, organizowany przez Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato (www.Sfogato.org)  podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyczno-Artystycznego Sfogato (www.SfogatoFestival.com), odbywać się będzie na stronie internetowej festiwalu w dniach 1–5 grudnia 2017 roku.

2. Konkursowym Jury będzie publiczność z całego świata oceniająca kompozycje na stronie www.SfogatoFestival.com 

II

1. Konkurs jest otwarty dla kompozytorów wszystkich narodowości. Nie obowiązuje limit wiekowy.

III

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie przez kandydata wymaganych dokumentów oraz nagrań w terminie podanym w Regulaminie Konkursu.

IV

1. Kandydaci powinni wysłać zgłoszenie (formularz na stronie www.SfogatoFestival.com) oraz dodatkowe materiały: zdjęcie kandydata i pliki dźwiękowe do 30 listopada 2017 na adres: info@sfogatofestival.com 

2. Dzwonki muszą być specjalnie skomponowane na Międzynarodowy Festiwal Muzyczno-artystyczny Sfogato, w dowolnym stylu muzycznym i technice kompozytorskiej. Możliwe jest zgłoszenie następujących kompozycji: dzwonek (do 60 sekund), sygnał wiadomości (do 5 sekund), sygnał (np. budzik do 90 sekund).

3. Każdy kandydat może przesłać do 3 plików dźwiękowych w każdej kategorii.

4. Nagrania należy przesłać w formacie mp3.

5. Przesłane dokumenty nie będą zwracane.

V

1. Kompozycje będą prezentowane anonimowo w dniach 1–5 grudnia 2017 roku na stronie internetowej www.SfogatoFestival.com 

2. W konkursie nie obowiązuje wstępna selekcja kompozycji.

3. Głosowanie online będzie trwało od 1 do 5 grudnia 2017 (do godz. 23:59 czasu polskiego).

4. W konkursie biorą udział wszystkie nadesłane kompozycje.

5. Koncert laureatów odbędzie się 6 grudnia 2017. Nazwiska kompozytorów zostaną ujawnione po zakończeniu głosowania.

VI

1. Zwycięzcy otrzymają tytuł Laureata Konkursu Dzwonków odbywającego się w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyczno-Artystycznego Sfogato 2017.

2. Nagrodą jest prawykonanie utworu skomponowanego przez Laureatów (specjalnie na festiwal) podczas festiwalu w 2018 roku.

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie drogą elektroniczną. Istnieje możliwość otrzymania Dyplomu pocztą tradycyjną wraz z materiałami festiwalowymi po dokonaniu wpłaty w wysokości 40 zł do 30 listopada 2017 na konto:

Adres:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie

ul. Rynek Główny 47

31-013 Kraków, Poland

07 1240 4650 1111 0010 3697 3883 IBAN:

PL07124046501111001036973883 SWIFT

CODE: PKOPPLPW

lub konto PayPal: sfogato@sfogato.org 

VII

Uczestnicy przenoszą na Towarzystwo Muzyczno-artystyczne Sfogato wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:

1. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i satelitarne

2. równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne

3. utrwalenie

4. zwielokrotnienie w każdej technice

5. wprowadzenie do obrotu handlowego

6. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internetu lub innej

7. publiczne odtwarzanie i wykonywanie

8. wystawianie

9. wyświetlanie

10. najem

11. dzierżawa.

VIII

1. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Artystyczny Festiwalu Sfogato. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Regulamin i Formularz dostępne są na stronie: http://www.sfogatofestival.com


Kontakt:

Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato

ul. Lea 173/12

30-133 Kraków

+48 510 782 061

info@sfogatofestival.com

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.