Polmic - FB

kalendarium konferencji (O)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy: muzyka chóralna XX i XXI wieku” – Białystok, 26–27 III 2018


Organizator:  Katedra Chóralistyki i Edukacji Artystycznej UMFC

W dniach 26–27 marca 2018 roku Katedra Chóralistyki i Edukacji Artystycznej UMFC organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Artystyczną „Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy: muzyka chóralna XX i XXI wieku”.

Cele konferencji:

• Poznanie aktualnych trendów kompozytorskich w muzyce chóralnej XX i XXI wieku. Ukazanie dróg rozwoju współczesnej muzyki chóralnej

• Praktyka wykonawcza a współczesne techniki kompozytorskie w muzyce chóralnej

• Prezentacja badań poświęconych współczesnej muzyce chóralnej

• Wymiana doświadczeń wykonawców (chórzystów i dyrygentów) w zakresie praktyki wykonawczej współczesnej muzyki chóralnej

• Dyskusja twórców oraz praktyków w obszarze wykonawstwa muzyki chóralnej XX i XXI wieku

• Muzyka XX i XXI wieku jako materiał dydaktyczny dla zespołów chóralnych

• Prezentacja dostępnych inicjatyw festiwalowych, konkursowych związanych ze współczesną muzyką chóralną

• Konfrontacja zamierzeń kompozytorskich z praktyką pracy zespołu chóralnego

• Promocja współczesnej muzyki polskiej

• Prawykonanie kompozycji chóralnej – uwagi praktyczne

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają: dyrygentów, chórmistrzów, jak również kompozytorów, muzykologów, teoretyków oraz wszystkie osoby zainteresowane współczesną muzyką chóralną, jej walorami artystycznymi i dydaktycznymi.

Konferencja odbędzie się w sali audytoryjnej budynku B Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, przy ul. Kawaleryjskiej 5.

Prosimy o przesłanie tematu wystąpienia w terminie do 15 marca 2018 r. na adres e-mail: olszewskaanna8@gmail.com 

Możliwy jest też kontakt telefoniczny: 692424188

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, obiad i kolację, (noclegi we własnym zakresie, oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu).

Po pozytywnym zrecenzowaniu tekstu wystąpienia będzie możliwość jego wydania na warunkach określonych przez wydawnictwo.

Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 18 marca 2018 roku na konto bankowe: 90 2490 0005 0000 4600 3035 4374 z dopiskiem „dr hab. Anna Olszewska – konferencja”.

Harmonogram uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej:

• zgłoszenie tematu wystąpienia – do 15 marca 2018 roku

• uiszczenie opłaty konferencyjnej – do 18 marca 2018 roku

• komunikat wraz z programem konferencji – do 22 marca 2018 roku

• pełny tekst wystąpienia przygotowany na dzień obrad – 26 marca 2018 roku (tekst w formie elektronicznej, format Word, czcionka: Times New Roman rozmiar 12, odstępy pomiędzy wierszami 1,5)

Komitet Naukowy:

prof. zw. dr hab. Bożenna Sawicka

dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC – kierownik naukowy


Kontakt:

olszewskaanna8@gmail.com

Tel.: 692424188

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.