Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs muzyczny „Purpurowy Stradivarius” – Warszawa, 19– 27 V 2018


Organizator:  Fundacja Akademeia

psFundacja Akademeia wspólnie z Music Hub oraz Luzerne Music Center (NY, USA) zaprasza wszystkich uzdolnionych skrzypków, puzonistów i fagocistów w wieku 14-18 lat do wzięcia udziału w konkursie muzycznym „Purpurowy Stradivarius”. Nagrodą główną jest udział w 4-tygodniowej letniej szkole muzycznej w Luzerne Music Centre w USA.

Celem Konkursu jest odkrywanie i propagowanie młodych, polskich artystów na arenie międzynarodowej oraz wspieranie edukacji muzycznej utalentowanej młodzieży i umożliwienie Laureatowi Konkursu odbycia edukacji muzycznej w Luzerne Music Center w Lake Luzerne, NY, USA (17.07.2018 – 12.08.2018 r.). Nagroda uwzględnia czesne w LMC, mieszkanie i wyżywienie, transport z Polski oraz indywidualne lekcje gry na fortepianie i instrumencie własnym.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba urodzona pomiędzy 01.01.2000 a 31.12.2004, która spełni wymagania konkursowe opisane w niniejszym Regulaminie.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach. W trakcie etapu I, uczestnicy wysyłają Zgłoszenie Konkursowe, które jest następnie oceniane przez Komisję Konkursową. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie dwa Zgłoszenia Konkursowe. Na podstawie przesłanych Zgłoszeń Konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze Finalistów, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu, tj. indywidualnych przesłuchaniach, które odbędą się w Warszawie w dniach 19.05.2018 – 27.05.2018. Dokładne terminy (daty oraz godziny) przesłuchań będą ustalane indywidualnie z każdym Finalistą. Po II etapie Konkursu komisja konkursowa wybierze jednego Laureata Konkursu. Jeżeli Uczestnik przejdzie do II etapu Konkursu, zobowiązany jest do wykonania wymaganego repertuaru na żywo podczas przesłuchania ustalonego indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.

Przyjmowanie zgłoszeń do I etapu Konkursu zostanie zakończone 9 maja 2018 roku o godz. 17:00. Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu odbędzie się 15 maja, zaś ogłoszenie wyników II etapu Konkursu – 31 maja. Laureatem zostanie Uczestnik, który otrzyma największą liczbę punktów od członków Komisji Konkursowej.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://akademeia.edu.pl/konkurs-muzyczny-purpurowy-stradivarius 


Kontakt:

office@akademeia.edu.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.