Polmic - FB

kalendarium kursów (X)

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

XII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie im. Macieja Paderewskiego – Warszawa, 21-28 VIII 2018


Organizator:  Fundacja Edukacji Kulturalnej

W dniach 21–28 sierpnia 2018 roku w Wilanowie w XII Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich im. Macieja Paderewskiego wezmą udział wybitni pedagodzy – soliści i kameraliści – oraz młodzi adepci sztuki muzycznej ze szkół i uczelni całego świata.

Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie odbyły się po raz pierwszy w 2006 roku. Ich inicjatorem i kierownikiem artystycznym był prof. Maciej Paderewski, wybitny pianista i kameralista, pedagog warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego i ZPSM nr 4. Po śmierci Profesora w 2010 roku kolejne edycje Kursów poświęcone zostały jego pamięci. Od roku 2013 Kursy odbywają się w siedzibie Centrum Kultury Wilanów (ul. Kolegiacka 3). W dotychczasowych dziesięciu edycjach udział wzięło kilkuset młodych muzyków.

W tym roku klasy mistrzowskie poprowadzą pedagodzy polskich i zagranicznych uczelni muzycznych: Wojciech Świtała (fortepian), Waldemar Wojtal (fortepian), Maja Nosowska (kameralistyka fortepianowa), Ewa Iżykowska-Lipińska (śpiew), Izabela Kłosińska (śpiew), Włodzimierz Zalewski (śpiew), Maria Peradzyńska-Filip (flet), Mariusz Patyra (skrzypce), Stefan Tarara (skrzypce) i Tomasz Strahl (wiolonczela).

Wszelkie zajęcia prowadzone w ramach Kursów są otwarte i obejmują: indywidualne lekcje u wybranych pedagogów, lekcje zespołowe oraz koncerty uczestników. Uczestnicy czynni mają zagwarantowane cztery lekcje w wymiarze 45 minut u wybranego pedagoga. Organizatorzy zapewniają współpracę z akompaniatorami dla uczestników czynnych, którzy dokonają odpowiedniej opłaty za kurs (szczegóły dalej) oraz przyślą nuty dla akompaniatora w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu.

Planowane są również dwa seminaria dla nauczycieli fortepianu na temat „Kształtowanie frazy i artykulacji w utworach fortepianowych różnych epok”, prowadzone przez prof. Wojciecha Świtałę.

Zgłoszenia udziału w Kursach należy dokonać do 31 maja 2018 roku, przesyłając na adres organizatorów pocztą lub e-mailem czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dołączonym dowodem wpłaty wpisowego (uczestnicy czynni) oraz deklaracją opieki nad uczniem (uczestnicy niepełnoletni). Liczy się data otrzymania zgłoszenia przez Organizatorów.

24 sierpnia o godz. 19.00 w Pałacu w Wilanowie odbędzie się koncert galowy w wykonaniu pedagogów Kursów, a 28 sierpnia o godz. 19.00 – koncert finałowy w wykonaniu najlepszych uczestników.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.fundacjaedukacjikulturalnej.pl


Kontakt:

Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie im. Macieja Paderewskiego

01-530 Warszawa

ul. Krasińskiego 1

tel. (+48) 501-256-961, (+48) 798-409-367

kursymistrzowskie@wp.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.