Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XXI Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis” – Łódź, 17–18 XI 2018


Organizator:  Łódzki Dom Kultury, Polski Związek Chórów i Orkiestr

XXI Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis” odbędzie się w dniach 17–18 listopada 2018 roku w Łódzkim Domu Kultury (ul. Traugutta 18). Festiwal Chóralny ma formułę konkursu. Organizatorzy zapraszają do udziału amatorskie chóry i zespoły wokalne.

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych oraz doskonalenie ich poziomu wykonawczego, popularyzacja wartościowej literatury chóralnej polskiej i zagranicznej, a także promocja dokonań artystycznych łódzkiego środowiska kompozytorskiego. Partnerem wydarzenia jest Związek Kompozytorów Polskich.

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres biura organizacyjnego do 30 września 2018 roku. Zespoły zgłaszające swój udział w Festiwalu zobowiązane są do przesłania aktualnych nagrań (2-3 utwory). Decyzja o ich występie leży w gestii organizatorów. O zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu zadecyduje Rada Artystyczna Festiwalu powołana przez organizatorów, a jej decyzja zostanie przekazana zainteresowanym chórom do 15 października 2018 roku.

Zakwalifikowane chóry i zespoły wokalne zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego złożonego z dowolnie wybranych, co najmniej trzech utworów, nie wykonywanych przez chór podczas poprzedniego Festiwalu. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu z akompaniamentem. Pozostałe 2 utwory w formie a cappella (nie dotyczy kategorii H). Organizatorzy Festiwalu zachęcają do uwzględnienia w repertuarze utworu współczesnego kompozytora łódzkiego. Jego wykonanie zostanie uhonorowane przez jury dodatkową nagrodą. Czas wykonywanego programu nie powinien przekroczyć 15 minut.

Chóry i zespoły wokalne mogą wystąpić wyłącznie w jednej kategorii. Ubiegłoroczni laureaci I miejsc Festiwalu mogą wystąpić jedynie poza konkursem.

Występy oceniać będzie jury złożone ze specjalistów – muzyków, chórmistrzów. 17 listopada odbędzie się spotkanie dyrygentów z członkami jury Festiwalu oraz przedstawicielami łódzkiego środowiska kompozytorskiego. Tematem spotkania będą propozycje repertuarowe oraz sprawy warsztatowe dotyczące wykonawstwa współczesnej muzyki chóralnej.

Uczestnicy otrzymają nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, a także nagrodę za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora. Najlepszemu chórowi Festiwalu zostanie przyznany Grand Prix.

W ramach festiwalu organizatorzy przewidują dla uczestniczących chórów dodatkowe koncerty pozakonkursowe w Łodzi i na terenie województwa łódzkiego.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Regulamin i Karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie: http://www.ldk.lodz.pl


Kontakt:

Łódzki Festiwal Chóralny – Cantio Lodziensis

Łódzki Dom Kultury

90-113 Łódź

ul. Traugutta 18

tel.: 42 633 98 00 w. 230

tel. 797 326 173

fax 42 633 70 96

e-mail: muzyka@ldk.lodz.pl

http://www.ldk.lodz.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.