Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XXVI Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura – Sanok, 24 VIII 2018


Organizator:  Biuro Organizacyjne XXVIII Festiwalu im. Adama Didura ogłasza

Biuro Organizacyjne XXVIII Festiwalu im. Adama Didura ogłasza XXVI Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura dla twórców, którzy do dnia 31 XII 2018 nie ukończą 30. roku życia.

Tematem Konkursu jest pieśń, aria na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu lub kwartetu smyczkowego. Prace opatrzone godłem z dopiskiem „XXVI Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura” należy nadsyłać na adres: Sanocki Dom Kultury, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 24. Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej kompozycję konkursową, powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką informacją o kompozytorze, 2 zdjęcia, opis utworu dotyczący wskazówek interpretacyjnych, adres domowy i adres do korespondencji, numer telefonu.

Autorzy wykorzystujący obcojęzyczne teksty w partiach solowych kompozycji proszeni są o dołączenie duplikatów tekstu partii solowych w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem w języku polskim.

Do Konkursu będą kwalifikowane tylko prace niepublikowane, niewykonywane, nienagrywane i nienagradzane.

Termin nadsyłania prac upływa 24 sierpnia 2018 roku.

Nagrodzone kompozycje stanowią własność Sanockiego Domu Kultury i wszelkie wykonania, publikacje winne być uzgodnione z organizatorem Konkursu.

Ogólna suma nagród wynosi 5000 zł. O podziale nagród zadecyduje jury Konkursu w składzie: Eugeniusz Knapik, Wojciech Widłak, Wojciech Ziemowit Zych.

Termin rozstrzygnięcia Konkursu: 31 sierpnia 2018 roku.

Wręczenie nagród i prawykonanie najlepszej kompozycji nastąpi podczas XXVIII Festiwalu im. Adama Didura.

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.sdksanok.pl


Kontakt:

Sanocki Dom Kultury

38-500 Sanok

ul. Mickiewicza 24

tel./fax 13 46 310 42

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.