Polmic - FB

kalendarium kursów (W)

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

Warsztaty kompozycji muzyki filmowej z Janem A.P. Kaczmarkiem – Gdynia, 15–21 X 2018


Organizator:  Gdyńska Szkoła Filmowa

Gdyńska Szkoła Filmowa ogłasza drugą edycję warsztatów kompozycji muzyki filmowej z laureatem Oscara Janem A.P. Kaczmarkiem w dniach 15–21 października 2018 roku.

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów kompozycji zainteresowanych tworzeniem muzyki filmowej. Kompozytor prowadzący warsztaty przekaże uczestnikom wiedzę w zakresie sposobów pracy nad ścieżką muzyczną filmu, kontaktu i znalezienia wspólnego języka z reżyserem, zdradzi też zależności, które kompozytor napotyka podczas produkcji filmowej.

Jednym z głównych punktów programu będzie spotkanie ze studentami reżyserii, poznanie ich oczekiwań względem warstwy muzycznej ich filmów oraz praca nad kolejnymi etapami powstawania tej warstwy pod kierunkiem kompozytora wykładowcy. Wykładowca będzie prowadził zajęcia grupowe i indywidualne, które ułoży według własnego uznania (ok. 20 godzin pracy grupowej i ok. 30 minut dla każdego indywidualnie).

Zwieńczeniem pracy warsztatowej powinien być co najmniej jeden film studenta GSF z pełną ścieżką muzyczną (może to być dzieło kilku kompozytorów – uczestników warsztatów).

Zajęcia będą odbywały się w Gdyńskiej Szkole Filmowej przez 7 kolejnych dni. Przewidywana liczba uczestników biorących czynny udział w warsztatach: 10 osób. W razie dużego zainteresowania przewidywana jest również możliwość uczestnictwa biernego.

Na warsztaty mogą zgłaszać się studenci i absolwenci kierunku „Kompozycja" polskich uczelni artystycznych, a także pełnoletni uczniowie i absolwenci szkół muzycznych z całej Polski. Wybór uczestników biorących czynny udział w warsztatach zostanie dokonany na podstawie przesłanych dwóch partytur i/lub nagrań muzyki skomponowanej przez kandydata. Kompozycje te powinny różnić się od siebie w fakturze, stylu i charakterze.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 sierpnia do 15 września 2018 roku.

Dokumenty do przesłania na adres mailowy info@gsf.pl do 15 września 2018:

1. zgłoszenie udziału w warsztatach podpisane i zeskanowane;

2. skan dyplomu ukończenia studiów kompozytorskich, zaświadczenia z uczelni o studiowaniu na kierunku Kompozycja lub zaświadczenia ze szkoły muzycznej;

3. skan lub potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego 500PLN na konto: 35 1440 1026 0000 0000 0390 5195;

4. dwie partytury w formie pliku PDF i/lub nagranie w formie pliku mp3 (w pliku zip).

Koszty: 1500 PLN dla uczestnika czynnego i 800 PLN dla uczestnika biernego. Koszt warsztatów obejmuje: co najmniej 30 minut zajęć indywidualnych z Mistrzem oraz 20 godzin zajęć warsztatowych. Koszt warsztatów nie obejmuje: zakwaterowania, wyżywienia i transportu.

Dodatkowe informacje – na stronie: www.gsf.pl

Kontakt:

Gdyńska Szkoła Filmowa

Plac Grunwaldzki 2

81-372 Gdynia

+48 58 712 22 77

info@gsf.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.