Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs kompozytorski na fanfarę wokalną – Gdańsk, 2018


Organizator:  Akademickie Centrum Kultury „Alternator” Uniwersytetu Gdańskiego

Akademickie Centrum Kultury „Alternator” zaprasza do udziału w konkursie na skomponowanie fanfary wokalnej dla Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem konkursu jest powstanie utworu chóralnego o charakterze marszowo-fanfarowym, który będzie wykonywany przez Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs adresowany jest do kompozytorów bez ograniczenia wieku i narodowości.

Utwór powinien być skomponowany na chór mieszany 4 głosowy – bez tekstu słownego o znaczeniu semantycznym (warstwa tekstowa sylabiczna asemantyczna), utrzymany w metrum parzystym, o charakterze dostojnego marsza. Czas trwania 20-30 sek. Wskazanym jest, by forma umożliwiała dowolną liczbę powtórzeń oraz zakończenie w dowolnym miejscu.

Na konkurs mogą być zgłaszane tylko kompozycje wcześniej niepublikowane i niewykonywane, będące efektem indywidualnej pracy twórczej kompozytora, wolne od wad prawnych i nienaruszające praw osób trzecich.

Organizator przewiduje jedną nagrodę finansową w wysokości 3000 PLN.

Ostateczny termin nadsyłania prac – 31 grudnia 2018 roku, decyduje data wpływu na adres organizatora. Wyłonienie laureata i ogłoszenie wyniku nastąpi w lutym 2019 roku. Prawykonanie kompozycji odbędzie się podczas Święta Uniwersytetu w dniu 20 marca 2019 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.ack.ug.edu.pl


Kontakt:

Akademickie Centrum Kultury "Alternator"

Uniwersytet Gdański

Ul. Wita Stwosza 58

80-952 Gdańsk

chor@ug.gda.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.