Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Józefa Patkowskiego – Kraków 2018


Organizator:  Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie

Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Józefa Patkowskiego, którego przedmiotem jest kompozycja akusmatyczna.

Do udziału w Konkursie organizatorzy zapraszają studentów i absolwentów polskich uczelni muzycznych oraz członków Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, w wieku 20-35 lat, będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej lub zamieszkałych w Polsce.

Pracą konkursową jest kompozycja o wysokich walorach estetycznych i zaawansowanej technologii, która – w zakresie tworzywa – będzie muzyczną transformacją materiałów źródłowych przygotowanych przez organizatorów Konkursu. Materiał źródłowy, nagrany w postaci plików stereofonicznych (częstotliwość próbkowania 48kHz, rozdzielczość 24 bity), będzie dostępny dla osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie po uprzednim nadesłaniu zgłoszenia.

Kompozycja konkursowa (czas trwania 8 do 10 minut) powinna być przeznaczona do wielokanałowej projekcji dźwięku (klasyczny układ stereofoniczny lub kwadrofoniczny) i dostarczona w postaci plików dźwiękowych WAVE (48kHz/24bity). Uczestnik może nadesłać co najwyżej 2 utwory, każdy opatrzony odrębnym godłem.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przysłanie pocztą elektroniczną – do 20 listopada 2018 roku – pisemnego zgłoszenia (według instrukcji: pkt 7 Regulaminu Konkursu) na adres: konkomp@amuz.krakow.pl. Powiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie w postaci e-maila aktywacyjnego, który zawierać będzie: link do folderu z materiałami źródłowymi oraz informacje, gdzie i jak należy przesłać kompozycje konkursowe (w terminie 1-28 luty 2019), zostaną przekazane z podanego powyżej adresu do dnia 1 grudnia 2018 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie werdyktu nastąpi podczas koncertu, który odbędzie się w Sali Kameralnej im. prof. Marka Stachowskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie (30 marca 2019). Partnerem technologicznym jest krakowska firma Music Info sp. z o.o., która zapewni projekcję dźwiękową prac konkursowych zakwalifikowanych do finału, za pośrednictwem systemu EAW Radius.

Szczegółowe informacje – na stronie: https://www.amuz.krakow.pl/


Kontakt:

Dr hab. Michał Pawełek – sekretarz Konkursu

konkomp@amuz.krakow.pl

 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.