Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs na operę dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat – 2018


Organizator:  Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Teatr Wielki

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz Teatr Wielki – Opera Narodowa z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS ogłaszają konkurs na operę (libretto i muzykę) dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie utwory oryginalne, dotychczas niepublikowane w kraju, ani za granicą, niewystawiane oraz niezgłaszane na inne konkursy. Czas trwania Utworu powinien być obliczony na pełen spektakl, trwający nie mniej niż 45 minut i nie więcej niż 60 minut. Tematyka Utworu jest dowolna, z zastrzeżeniem, że odbiorcami dzieła będą dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat oraz, że Utwór nie będzie stanowił adaptacji klasycznych, tradycyjnych motywów baśniowych.

Kompozycje zgłaszane na Konkurs należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 10 grudnia 2018 roku włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie I Etapu Konkursu nastąpi do dnia 29 stycznia 2019 roku i będzie polegało na wyłonieniu spośród nadesłanych dzieł nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 Utworów, których autorzy zostaną zakwalifikowani do II Etapu Konkursu. Uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu otrzymają finansowane przez Stowarzyszenie stypendium w wysokości po 3000 złotych każdy (w przypadku utworów współautorskich – każdy ze współtwórców), jak również Stowarzyszenie sfinansuje wszystkim Uczestnikom zakwalifikowanym do II Etapu przeznaczony na pracę twórczą dwutygodniowy pobyt w uzgodnionym ze Stowarzyszeniem terminie w domu pracy twórczej Stowarzyszenia w Konstancinie. Podczas II Etapu Konkursu Uczestnicy przedstawią całościową wizję widowiska operowego, trwającą około godziny. Prezentacja widowiska operowego odbędzie się w obecności jury Konkursu na początku marca 2019 roku. Również w marcu nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom.

Regulamin i informacje szczegółowe dostępne są na stronie: https://zaiks100.pl/konkurs-na-opere/ 


Kontakt:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

ul. Hipoteczna 2

00-092 Warszawa

komunikacja@zaiks.org.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.