Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XX Łódzki Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza – 2019


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, łódzki Oddział SPAM

AM LodzAkademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi i łódzki Oddział Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków zapraszają do udziału w XX Łódzkim Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza.

Konkurs jest częścią II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Grażyny Bacewicz w Łodzi. Jubileuszowa edycja Konkursu jest poświęcona twórczości kameralnej Grażyny Bacewicz.

Dwuetapowy Konkurs przeznaczony jest dla zespołów kameralnych, w których średnia wieku wszystkich członków formacji nie przekracza 30 lat w dniu rozpoczęcia Konkursu. Występy zespołów oceniać będzie międzynarodowe Jury złożone z wybitnych artystów muzyków i pedagogów.

Pierwszy etap Konkursu odbywa się w dwóch kategoriach: Kategoria A: duet instrumentalny i wokalno-instrumentalny; Kategoria B: trio fortepianowe, kwartet fortepianowy, kwintet fortepianowy. W obu kategoriach dopuszcza się uczestnictwo instrumentów smyczkowych oraz dętych drewnianych.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2019 roku.

Najlepsze zespoły poszczególnych kategorii zostaną zakwalifikowane do przesłuchań drugiego etapu, w którym będą klasyfikowane łącznie.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/xx-konkurs-kameralny 


Kontakt:

chambercompetition@amuz.lodz.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.