Polmic - FB

kalendarium konkursów (V)

A C E F I K M N O S T V W X Z

V Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego – Toruń 2019


Organizator:  Toruńska Orkiestra Symfoniczna

V Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego organizowany jest przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną w dniach 4–13 października 2019 roku.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać skrzypkowie wszystkich narodowości urodzeni po 04.10.1986 roku. Żeby wziąć udział w Konkursie należy przesłać pocztą (płyta DVD) lub drogą elektroniczną (za pomocą np.: YouTube, DropBox, WeTransfer, Google Drive) nagranie video, zawierające trzy utwory: autorstwa J. S. Bacha (Adagio i Fuga z I Sonaty na skrzypce solo g-moll BWV 1001 lub Grave i Fuga z II Sonaty na skrzypce solo a-moll BWV 1003 lub Adagio i Fuga z III Sonaty na skrzypce solo C-dur BWV 1005 lub Chaconne z II Partity d-moll BWV 1004), N. Paganiniego (jeden z Kaprysów z op.1 do wyboru kandydata) i W. A. Mozarta (pierwsza część Koncertu skrzypcowego z kadencją, nagrana z fortepianem; do wyboru Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219).

Karta zgłoszenia do udziału w V Konkursie jest opublikowana w formie elektronicznej na stronie www.violintorun.tos.art.pl. Wypełniona i odręcznie podpisana karta zgłoszenia powinna być przesłana drogą pocztową do Sekretariatu Konkursu nie później niż do 30 kwietnia 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Kwalifikacja kandydatów na podstawie przesłanych nagrań dokonana będzie przez Organizatora. Komisja spośród kandydatów zakwalifikuje do konkursu nie więcej niż 24 uczestników i wskaże nie więcej niż 5 kandydatów rezerwowych. Decyzję o kwalifikacji kandydaci otrzymają w terminie do 17.06.2019 r., a lista osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie będzie umieszczona na stronie www.violintorun.tos.art.pl. Program Konkursu składa się z trzech etapów otwartych dla publiczności, transmitowanych na żywo. Wśród obowiązkowych utworów w programie Konkursu znalazły się dzieła Karola Lipińskiego, Henryka Wieniawskiego i Karola Szymanowskiego.

Koncert Laureatów odbędzie się 13 października 2019 roku.

Funkcję przewodniczącego Jury w tym roku pełni prof. Ilya Kaler. Decyzją Jury przyznane zostaną trzy Nagrody Regulaminowe i tytuł Laureata:

I Nagroda – EUR 20 000 + statuetka Astrolabium Mikołaja Kopernika

II Nagroda – EUR 15 000

III Nagroda – EUR 10 000

Poza nagrodami regulaminowymi Jury przyzna także nagrody fundowane przez instytucje i osoby prywatne, m.in. w formie koncertów.

Karta zgłoszenia i Regulamin dostępne są na stronie http://www.tos.art.pl/pl/kat_3,10,200_5_Miedzynarodowy_Festiwal_i_Konkurs_Skrzypcowy_im_K_Lipinski.html 


Kontakt:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Aleja Solidarności 1-3

87 -100 Toruń, Polska

tel.: +48 56 622 88 05

violintorun@tos.art.pl 

www.lipinski-competition.com

 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.