Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C E F I K M N O S T V W X Z

61. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2019


Organizator:  Związek Kompozytorów Polskich

Związek Kompozytorów Polskich ogłasza 61. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda.

Regulamin 61. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

1) Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda jest organizowany co roku przez Związek Kompozytorów Polskich. Ideą Konkursu jest inspirowanie młodych twórców do nawiązywania na różne sposoby w swej kameralnej twórczości do wartości obecnych w dziełach Patrona. Wybierając postawę twórczą inspirowaną działaniami Bairda, można sięgnąć bardziej lub mniej bezpośrednio do Jego idei kompozytorskich.

Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

2) Przedmiotem Konkursu w roku 2019 jest utwór na od 1 do 4 saksofonów, z grupy złożonej z: saksofonu sopranowego, altowego, tenorowego i barytonowego. Czas trwania 7’ – 12’.

Tadeusz Baird raz tylko sięgnął po saksofon w swojej twórczości. Erotyki (1960-1961) to cykl czterech pieśni do słów Małgorzaty Hillar zadedykowany Stefanii Wojtowicz, która je prawykonała wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej (1963). Podporządkowaną technice dodekafonicznej muzykę cechują charakterystyczne dla Bairda siła wyrazu i bogate walory brzmieniowe. Saksofon altowy występuje w Pieśni III. Noc bez ciebie (Allegro appasionato), wchodząc w interakcję z sopranem. Zmienna ekspresja rozpięta między wyrazistym rytmicznie i silnym energetycznie tutti a lirycznymi, zamyślonymi i delikatnymi kameralizacjami stanowi fascynujący przykład zróżnicowania formy nie niszczącego spójności wypowiedzi.

3) Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.

4) Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które następnie zostaną wykonane podczas publicznej prezentacji. Jego wyniki zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2020 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifikowanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbędzie się w czerwcu 2020 roku. Opiekę nad wykonaniami będzie sprawował Paweł Gusnar, który wejdzie do zespołu jurorskiego.

Kompozytorzy wybrani do II etapu powinni być przygotowani na konieczność opracowania głosów dla każdego z wykonawców.

5) Nagroda im. Tadeusza Bairda wynosi 10.000 zł. Jury przyzna też dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień") ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich. Ponadto przyznana zostanie nagroda pozaregulaminowa w postaci wydania partytury wybranego utworu w wydawnictwie Ars Musica w serii Paweł Gusnar Collection.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Jury Konkursu będzie obradować pod przewodnictwem Alicji Gronau.

6) Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać mailem w terminie do dnia 30 listopada 2019 na adres: zkp@zkp.org.pl. W nazwie pliku powinno znaleźć się godło i tytuł utworu. W tytule wiadomości należy napisać: Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2019. Partytura nie może zawierać elementów umożliwiających identyfikację autora. W osobnym pliku, o nazwie takiej samej jak godło, należy zawrzeć informację (opatrzoną tym samym godłem co partytura) zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i numer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys. Oba załączniki powinny być w formacie pdf.


Kontakt:

zkp@zkp.org.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.