Polmic - FB

kalendarium konkursów (V)

C E F I K M N O S T V W X Z

V Przegląd Altowiolowy im. Tadeusza Goneta – Kraków, 21–23 VI 2019


Organizator:  Polskie Towarzystwo Altowiolowe, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie

Polskie Towarzystwo Altowiolowe zaprasza do udziału w V Przeglądzie Altowiolowym im. Tadeusza Goneta, odbywającym się w Krakowie w dniach 21–23 czerwca 2019 roku.

REGULAMIN

V Przeglądu Altowiolowego im. Tadeusza Goneta

Kraków 21–23 czerwca 2019

§ 1

Przegląd Altowiolowy ma na celu upamiętnienie wyjątkowej postaci krakowskiej i polskiej altowiolistyki Tadeusza Goneta, niezwykle zasłużonego dla podwalin polskiej dydaktyki altowiolowej, długoletniego koncertmistrza Filharmonii Krakowskiej, wykładowcę akademickiego, pedagoga szkół średnich oraz edytora.

§ 2

Organizatorami Przeglądu są Polskie Towarzystwo Altowiolowe oraz Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.

§ 3

Turniej przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa – urodzeni po 1 stycznia 2000;

II grupa – urodzeni między 1 stycznia 1997 a 31 grudnia 2000;

III grupa – bez limitu wieku (zarówno dolnej, jak i górnej granicy).

§ 4

Przesłuchania odbywają się w Auli Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie (ul. Basztowa 6). Obowiązuje następujący program wykonany z pamięci lub z nut.

I grupa

1. G. Ph.Telemann – Dwie kontrastujące części jednej z 12 Fantazji,

J.S.Bach - Dwie kontrastujące części jednej z Suit (prócz menuetów i bourèes);

2. B. Bruni – Jedna z 25 etiud, lub B. Campagnoli - jeden z 41 Kaprysów op.22,

lub F. A.Hoffmeister – jedna z Etiud;

3. Utwór dowolny/utwory dowolne.

Czas trwania: do 15 '

II grupa

1. J.S. Bach - Dwie kontrastujące części jednej z Suit wiolonczelowych (prócz preludium i menuetów/bourèes) lub M. Reger - Dwie kontrastujące części z jednej z trzech Suit op.131 d;

2. Dowolny kaprys;

3. Utwór/utwory dowolne – mogą być części z utworów cyklicznych.

Czas trwania do 20 '

III grupa

1. M. Reger – Dwie kontrastujące części z jednej z trzech Suit op. 131 d, lub utwór z XX albo XXI wieku na altówkę solo, bądź dwie kontrastujące części z utworu cyklicznego z tego samego okresu;

2. Utwór/utwory dowolne – mogą być części utworów cyklicznych.

Czas trwania do 25'

§ 5

Grę kandydatów ocenia Jury pod kierunkiem Przewodniczącego; Przewodniczący Jury ma głos decydujący w kwestiach spornych. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.

§ 6

O dokładnym rozplanowaniu Przeglądu uczestnicy zostaną powiadomieni po zamknięciu listy uczestników. Kandydaci z danej grupy występują w kolejności alfabetycznej począwszy od litery A.

§ 7

Skład jury będzie ogłoszony w chwili rozpoczęcia Przeglądu.

§ 8

Jury wyłania grupę finalistów w danej grupie, którzy biorą udział w koncercie laureatów, wykonując utwory wskazane przez Jury.

§ 9

Nagrody finansowe przewidziane są dla uczestników w grupie bez limitu wieku. W pozostałych grupach przewidziane są nagrody rzeczowe.

§ 10

Oprócz dyplomów oraz nagród pieniężnych przewidziany jest udział Laureatów w koncertach na terenie Krakowa, a Laureat I miejsca w grupie bez limitu wieku zostanie zaproszony do udziału w koncercie w ramach cykli koncertów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Altowiolowe.

§ 11

Kandydaci mają prawo uzyskać od Jurorów ustne opinie o swojej grze w trakcie trwania Przeglądu.

§ 12

Opłata za udział w Przeglądzie wynosi 190 zł i nie podlega zwrotowi. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na własny koszt do Krakowa. Zgłoszenia na formularzu, dostępnym na stronie www.ptal.art.pl (w formie elektronicznej) wraz z dowodem wpłaty wpisowego na konto:

Polskie Towarzystwo Altowiolowe

ul. Felicjanek 27, 31-103 Kraków

nr konta 18 1940 1076 3118 8885 0000 0000

z dopiskiem: „IV Przegląd Altowiolowy”

należy przesyłać na adres: ptal@op.pl  do dnia 15 czerwca 2019 roku


Kontakt:

Polskie Towarzystwo Altowiolowe

ul. Felicjanek 27

31-103 Kraków

tel. 12 292 60 61, 604 203 619

http://www.ptal.art.pl/ 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.