Polmic - FB

kalendarium kursów (X)

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

XIII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie i Festiwal Kameralistyki Polskiej im. Macieja Paderewskiego – 21-29 VIII 2019, Warszawa


Organizator:  Fundacja Edukacji Kulturalnej

Festiwal KameralistykiXIII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie i Festiwal Kameralistyki Polskiej im. Macieja Paderewskiego odbędą się w dniach 21-29 sierpnia 2019 r. w Centrum Kultury Wilanów, w Sali Białej Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz w Sali Kameralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Jest to projekt kompleksowy, łączący elementy Kursu z Festiwalem Kameralistyki Polskiej. To idea połączenia doskonalenia edukacji muzycznej z prezentacją prestiżowych zespołów kameralnych. Tak, jak w latach ubiegłych, biorą w nich udział wybitni artyści-pedagodzy oraz uczniowie i studenci szkół i uczelni muzycznych z całego świata. Ideą tych spotkań jest dążenie do wsparcia młodych, utalentowanych artystów w ich poszukiwaniach swojej drogi życiowej zarówno solistycznej, jak i w dziedzinie kameralistyki.

Zgłoszenia udziału w Kursach należy dokonać do 31 maja 2019 roku.

W roku 2019 Kursy poprowadzą:

Katarzyna Popowa-Zydroń – fortepian (AM w Bydgoszczy)

Wojciech Świtała – fortepian (AM w Katowicach)

Maja Nosowska-Pasławska – kameralistyka fortepianowa (UMFC w Warszawie)

Ewa Iżykowska-Lipińska – wokal (UMFC w Warszawie)

Włodzimierz Zalewski – wokal (UMFC w Warszawie, AM w Łodzi)

Klaudiusz Baran – akordeon (UMFC w Warszawie)

Tomasz Strahl – wiolonczela (UMFC w Warszawie)

Mariusz Patyra – skrzypce (Niemcy), (AM w Bydgoszczy)

Maria Peradzyńska-Filip – flet (UMFC w Warszawie).

W dniach 21-29 sierpnia pedagodzy poprowadzą lekcje dla uczestników Kursu w Centrum Kultury Wilanów.

W trakcie trwania Kursu odbędzie się kilka koncertów. Podczas uroczystego Koncertu Galowego w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 24 sierpnia 2019 wystąpią zaproszeni wybitni artyści: Katarzyna Popowa-Zydroń oraz Kwartet Wilanów. Koncerty w wykonaniu uczestników Kursu będą miały miejsce 25-27 sierpnia w Sali Kameralnej Centrum Kultury Wilanów i 28 sierpnia w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Natomiast 29 sierpnia w Sali Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie odbędzie się Koncert Finałowy w ramach Festiwalu Kameralistyki Polskiej. W koncercie wystąpią: Kwartet Śląski, pianista Wojciech Świtała oraz akordeonista Klaudiusz Baran, rektor UMFC. W programie Koncertu znajdzie się muzyka kompozytorów polskich, m.in. Kwintet Grażyny Bacewicz oraz Kwartet Mieczysława Wajnberga – utwory i wykonawcy wyróżnieni nagrodą „Fryderyk 2019”.

Wszystkie koncerty są otwarte dla publiczności.

Regulamin dostępny jest na stronie http://fundacjaedukacjikulturalnej.pl/kursy-mistrzowskie-2019.html 


Kontakt:

Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie im. Macieja Paderewskiego

02-988 Warszawa, ul. Jara 5D

tel. (+48) 501-256-961, (+48) 798-409-367

kursymistrzowskie@wp.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.