Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XVI Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego – 2019


Organizator:  Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza 16. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego na utwór twórczo nawiązujący do barokowej tradycji muzycznej na skrzypce z towarzyszeniem od jednego do czterech dowolnych instrumentów.

Konkurs kierowany jest do młodych kompozytorów posiadających obywatelstwo polskie. Udział mogą brać w nim osoby pełnoletnie, które do dnia 16 października 2019 roku (włącznie) nie ukończą 30. roku życia.

Termin nadsyłania prac: 16 października 2019 roku.

Oceny utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji dokona Jury w składzie:

• prof. Kaja Danczowska

• Agata Szymczewska

• Paweł Mykietyn

• dr Daniel Cichy.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne przewiduje wyłonienie jednej, zwycięskiej kompozycji.

Nagrodami w Konkursie są:

• nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,

• wydanie drukiem przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionej przez Jury kompozycji oraz włączenie utworu do katalogu PWM,

• publiczne wykonanie nagrodzonej kompozycji.

Tegoroczną edycją Polskie Wydawnictwo Muzyczne szczególnie upamiętnia postać patrona Konkursu, Tadeusza Ochlewskiego: muzyka, pedagoga, założyciela i wieloletniego dyrektora tej Oficyny. 22 marca obchodziliśmy 125. rocznicę jego urodzin. Tadeusz Ochlewski był skrzypkiem, dlatego wybór wiodącego instrumentu wydaje się oczywisty, natomiast odwołanie do tradycji barokowych wynika bezpośrednio z jego działalności wydawniczej: pierwszym wydanym w PWM w serii WDMP utworem była Sonata a due violini con basso pro organo Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego.

Regulamin oraz wszystkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie www.kkto.pwm.com.pl 


Kontakt:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

al. Krasińskiego 11a

31-111 Kraków

konkurs@pwm.com.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.