Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

II Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz – Łódź, 8-14 XII 2019


Organizator:  Katedra Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

AM ŁódźKatedra Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi zaprasza na drugą edycję Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz. Konkurs odbędzie się w dniach 8-14 grudnia 2019 roku i stanowić będzie ostatnią część obchodów 110. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci Grażyny Bacewicz, zebranych pod wspólnym hasłem II Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Grażyny Bacewicz. Tegoroczna edycja Konkursu, dedykowana jest skrzypkom wszystkich narodowości i nie obowiązuje w niej limit wieku.

Twórczość skrzypcowa stanowiła główny nurt działalności kompozytorskiej Grażyny Bacewicz. W bieżącej odsłonie organizatorzy zakładają obowiązkowe wykonanie dwóch pozycji z dorobku Grażyny Bacewicz, przy czym Kaprys Polski jest obowiązkową pozycją dla uczestników II etapu. W związku z tym, obok nagród głównych, jury konkursu przyzna specjalną nagrodę za najlepsze wykonanie kompozycji Grażyny Bacewicz.

Udział w konkursie należy zgłosić do 11 października 2019 roku drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Szczegółowe informacje, regulamin i materiały do pobrania znaleźć można na stronie internetowej uczelni w zakładce: wydarzenia – konkursy muzyczne.

Regulamin dostępny jest na stronie http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/konkursy-muzyczne/2-miedzynarodowy-konkurs-skrzypcowy-im-grazyny-bacewicz 


Kontakt:

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: bacewicz-competition@amuz.lodz.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.