Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki – Gdańsk, 21–24 XI 2019


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki dla uczniów i absolwentów szkół muzycznych II st. oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, który odbędzie się w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w dniach 21–24 listopada 2019 roku.

Konkurs ma na celu propagowanie twórczości Stanisława Moniuszki, promowanie utalentowanych wokalistów młodego pokolenia i praktyczne przygotowanie młodych adeptów wokalistyki do działalności artystycznej. Konkurs organizowany jest przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod auspicjami Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 1) uczniowie i absolwenci klas wokalnych szkół muzycznych II stopnia, niebędący studentami uczelni artystycznych na kierunku „Wokalistyka”, którzy do dnia rozpoczęcia Konkursu nie ukończyli 23 lat; 2) studenci i absolwenci uczelni artystycznych na kierunku „Wokalistyka”, którzy do dnia rozpoczęcia Konkursu nie ukończyli 30 lat.

Rejestracja uczestników on-line będzie odbywać się na stronie Konkursu http://konkurswokalny.amuz.gda.pl/ do dnia 7 października 2019 roku.

Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Regulamin oraz szczegółowe informacje – na stronie http://konkurswokalny.amuz.gda.pl/ 


Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.