Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C E F I K M N O S T V W X Z

4. Ogólnopolski Konkurs Młodych Kompozytorów im. Marka Stachowskiego – Kraków 2020


Organizator:  Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie we współpracy z Oddziałem Krakowskim Związku Kompozytorów Polskich

4. Ogólnopolski Konkurs Młodych Kompozytorów
im. Marka Stachowskiego — Kraków 2020
pod honorowym patronatem prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego

Regulamin

1. Celem Konkursu jest upamiętnienie postaci Profesora Marka Stachowskiego (1936-2004), wybitnego polskiego kompozytora i pedagoga, jurora konkursów muzyki współczesnej, zasłużonego Rektora i długoletniego Kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie.

2. Konkurs jest organizowany przez Akademię Muzyczną w Krakowie – Katedrę Kompozycji we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich – Oddziałem w Krakowie, ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do studentów kompozycji oraz kompozytorów urodzonych po 31 grudnia 1982 roku.

3. Przedmiotem IV edycji Konkursu w 2020 roku jest utwór o czasie trwania od 9 do 12 minut na altówkę i fortepian, prezentujący oryginalny pomysł artystyczny w szeroko pojętej współczesnej stylistyce muzycznej.

4. Jeden uczestnik może zgłosić co najwyżej dwa utwory. Zgłoszony utwór nie może być wcześniej wykonany, wydany w żadnej formie ani nagrodzony w żadnym konkursie.

5. Każdy uczestnik dostarcza:

  • 3 egzemplarze partytury czytelnej w zapisie, opatrzonej godłem oraz tytułem, z wyszczególnioną obsadą i czasem trwania;
  • cyfrowy nośnik danych (płyta kompaktowa), opatrzony tym samym godłem, zawierający plik komputerowy w formacie PDF z partyturą utworu tożsamą z ww. egzemplarzami papierowymi;
  • zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane o autorze (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon, e‑mail, informację o odbytych lub odbywanych studiach kompozycji);
  • potwierdzenie niewykonania i nienagrodzenia utworu oraz pisemną zgodę autora na wykonanie i nagranie utworu na adres:

Akademia Muzyczna w Krakowie
Dziekanat Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków

z dopiskiem:
4. Konkurs Młodych Kompozytorów
im. Marka Stachowskiego 2020

w terminie do 31 stycznia 2020. Decyduje data doręczenia partytury. Sekretarzem Konkursu jest Jarosław Płonka.

6. Jury Konkursu w składzie: Zbigniew Bargielski, Marcin Bortnowski, Marcel Chyrzyński i Wojciech Widłak (przewodniczący), przyznaje jedną Nagrodę Główną, którą stanowi prawykonanie nagrodzonego utworu w kwietniu 2020 roku na koncercie w ramach 32. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich, współorganizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich – Oddział w Krakowie i Katedrę Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie. Jury może nie przyznać Nagrody Głównej. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień honorowych. Decyzja jury jest nieodwołalna i zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 23 lutego 2020 r.

7. Materiały wykonawcze do ww. wykonania nagrodzonego utworu dostarcza Organizatorowi Konkursu uczestnik, któremu nie przysługuje z tego tytułu żadna gratyfikacja.

8. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na ewentualne wykonanie nagrania archiwalnego jego kompozycji dla potrzeb Organizatorów koncertu, bez żadnych roszczeń finansowych z jego strony i przenosi w tym celu swoje prawa autorskie majątkowe na wszystkich polach eksploatacji.

9. Egzemplarze partytury i głosów utworu nagrodzonego bądź wyróżnionego przechodzą na własność Akademii Muzycznej w Krakowie. Egzemplarze partytur utworów nienagrodzonych będą do odebrania w Dziekanacie Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia Konkursu.

10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, a w szczególności zapisów pkt 4. Utwory nieodpowiadające wymogom Regulaminu nie będą dopuszczone do Konkursu.

11. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania wykonania nagrodzonej kompozycji z przyczyn niezależnych.


Kontakt:

www.amuz.krakow.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.