Polmic - FB

kalendarium kursów ()

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

3rd SaxEvent – Poznań, 13–15 XII 2019


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Instytut Instrumentalistyki, Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych

SaxeventAkademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu zaprasza do czynnego udziału w 3rd Poznań SaxEvent, który odbędzie się w dniach 13-15 grudnia 2019 roku.

Kierownictwo artystyczne i organizacyjne 3rd Poznań SaxEvent sprawują dr Magdalena Jakubska-Szymiec oraz dr Rafał Rachwał. W ramach udziału czynnego w festiwalu organizator zapewnia uczestnikom jedną lekcję mistrzowską (45 min.) z jedną z gwiazd festiwalu (Vincent David, Sergey Kolesov, Tomás A. Lopéz), możliwość uczestniczenia we wszystkich lekcjach otwartych, wstęp na koncerty festiwalowe, możliwość występu na Koncercie Lunchowym. W ramach udziału biernego uczestnicy będą mogli wziąć udział we wszystkich lekcjach otwartych jako wolni słuchacze oraz otrzymać zaproszenia na koncerty festiwalowe. Organizator nie zapewnia uczestnikom zakwaterowania oraz wyżywienia. Koszty z tym związane uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Aby wziąć udział w 3rd Poznań SaxEvent należy:

a) przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia (dostępna na stronie Akademii) na adres mailowy: mjakubskaszymiec@amuz.edu.pl 

b) po otrzymaniu od organizatora wiadomości zwrotnej e-mail o zakwalifikowaniu na 3rd Poznań SaxEvent, w ciągu 7 dni dokonać wpłaty (uczestnik czynny – 150 zł, uczestnik bierny – 50 zł) .

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 30 listopada 2019. Ilość uczestników czynnych jest ograniczona. O czynnym udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie

https://amuz.edu.pl/event/3rd-saxevent/?fbclid=IwAR2VnYKxONaf57HMFZs93h3u0Wtv5cWDJ5NdykD6cymU_ErCmKFQ7j7fQJI 


Kontakt:

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

ul. Św. Marcin 87

61-808 Poznań

mjakubskaszymiec@amuz.edu.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.