Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs kompozytorski „Uroczyste Opus” z okazji 75-lecia Uniwersytetu Łódzkiego – Łódź 2020


Organizator:  Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki ogłasza konkurs kompozytorski na utwór, który będzie towarzyszył wszystkim otwarciom i zamknięciom uroczystych Senatów Uczelni. Konkurs jest jednym z elementów obchodów 75-lecia Uczelni. Nagroda dla autora zwycięskiej kompozycji to 5000 złotych. Propozycje utworów można przesyłać do 27 marca 2020 roku.

Przedmiotem Konkursu jest muzyka towarzysząca wejściu / wyjściu orszaku Rektorów i Senatu UŁ podczas uroczystości organizowanych przez Uniwersytet Łódzki.

Jury będzie oceniać nagranie utworu, a nie partyturę. Wymagane jest przygotowanie nieskompresowanego pliku stereofonicznego w formacie WAV (częstotliwość próbkowania 44.1 kHz, rozdzielczość 16 bitów) zapisanego na płycie CD.

Do udziału w Konkursie dopuszczone będą kompozycje dotąd nieopublikowane, niewykonane publicznie oraz nienagrodzone w innych konkursach; nagrania winny cechować się bardzo dobrą jakością dźwięku oraz wysokimi walorami estetycznymi. W nagraniu można wykorzystać środki elektroniczne, dowolne instrumentarium. Muzyka o charakterze uroczystym może imitować brzmienie orkiestry symfonicznej, zawierać charakterystyczny rytm poloneza.

Czas trwania utworu wynosi minimum 4,5 minuty, maksimum – 5 minut.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do końca kwietnia 2020 roku. Na kończącej Konkurs uroczystości Laureatowi zostanie wręczona nagroda.

Regulamin dostępny jest na stronie
https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/84254-75-lecie-ul-konkurs-muzyka-na-uroczyste-senaty?fbclid=IwAR2zXMWtj46DWdFW_2XCFNAMI6_4Xz623B-JqvEhHlmdQpmxSPGu8eoahNE 


Kontakt:

konkurs.muzyczny@uni.lodz.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.