Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs kompozytorski na kwartet smyczkowy „Młodzież komponuje 2020” – Rheinsberg, 21–25 X 2020


Organizator:  Akademia Muzyczna w Rheinsbergu

Konkurs Akademia Muzyczna w Rheinsbergu zaprasza do udziału w Konkursie kompozytorskim „Młodzież komponuje 2020”. Konkurs jest przeznaczony dla młodych kompozytorów obojga płci z Brandenburgii i Polski. Udział w konkursie jest bezpłatny. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2020 roku.

Brandenburski konkurs „Młodzież komponuje” ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do formułowania własnych wyobrażeń dźwiękowych. Uczestnikami konkursu opiekują się zawodowi kompozytorzy, którzy wspierają młodzież w rozwiązywaniu technicznych problemów sztuki muzycznej. Kompozycje uczestników zostaną prawykonane na publicznych koncertach.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 10 do 27 lat. Osoby studiujące kompozycję na uczelni muzycznej lub uniwersytecie nie są uprawnione do uczestnictwa.

Konkurs w roku 2020 jest rozpisany w kategoriach: skrzypce solo, skrzypce w obsadzie kameralnej, duet, trio i kwartet smyczkowy. Wykluczone są utwory solowe na altówkę lub wiolonczelę.

Czas trwania utworów: od 3 do 5 minut – grupa wiekowa 10–17 lat; od 5 do 8 minut – grupa wiekowa 18–27 lat. Utwory konkursowe nie mogą być ani prawykonane, ani zgłoszone w innych konkursach. Wyboru laureatów dokonuje organizator konkursu na podstawie opinii jurorów powołanych przez Landesmusikrat Brandenburg.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone. Przyznane zostaną nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie oraz nagroda specjalna. Utwory zwycięzców prawykonane zostaną podczas koncertu konkursowego. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy Uczestników Konkursu.

W ramach Konkursu w dniach 21–25 października 2020 roku w Akademii Muzycznej w Rheinsbergu odbędą się Warsztaty Kompozytorskie, poświęcone współczesnym technikom kompozytorskim, które poprowadzą Helmut Zapf i Sebastian Elikowski-Winkler.

Opłata za warsztaty kompozytorskie: 150, - € (obejmuje pełne wyżywienie, zakwaterowanie, opłata za kurs).

Koncert finałowy konkursu „Młodzież komponuje”, podczas którego nastąpi ogłoszenie laureatów i prawykonanie utworów konkursowych, odbędzie się 25 października o godz. 15.00 w Akademii Muzycznej w Rheinsbergu. Prawykonane będą tylko kompozycje uczestników warsztatów kompozytorskich, niezależnie od tego, czy zostały one nagrodzone.

Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć:

1. czytelną partyturę w 9 kopiach (nie należy podpisywać partytur nazwiskiem, a zamieścić jedynie datę urodzenia jako numer identyfikacyjny. W załączonym liście przewodnim organizatorzy proszą przesłać pełne dane osobowe)

2. kompletny materiał do wykonania (głosy) w dwóch egzemplarzach

3. wypełniony formularz rejestracyjny; dla nieletnich – deklaracja zgody rodzica lub opiekuna;

4. tabelaryczny życiorys, zawierający informację o etapach edukacji muzycznej, odbytych kursach.

5. jedno zdjęcie paszportowe.

Zgłoszenia należy przesłać pod adres:

Landesmusikrat Brandenburg e.V. z.H. Thorsten Müller Behlertstraße 33a D-14467 Potsdam

Szczegółowe informacje – na stronie

https://www.landesmusikrat-brandenburg.de/lmr/wp-content/uploads/2019/12/Formularz-Rejestracyjny-Konkurs-M%C5%82odzie%C5%BC-Komponuje-2020.pdf


Kontakt:

Landesmusikrat Brandenburg e.V.

z.H. Thorsten Müller

Behlertstraße 33a

D-14467 Potsdam

Telefon: 0331 647 519 68

Mail: mueller@landesmusikrat-brandenburg.de 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.