Polmic - FB

kalendarium konkursów (E)

C E F I K M N O S T V W X Z

Etap krajowy MERIDIAN International New Music Festival 2020


Organizator:  Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej organizuje Krajowe Jury, które wybierze pięć utworów zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na MERIDIAN International New Music Festival, który odbędzie się w Rumunii w dniach 8–15 listopada 2020 roku.

Zgodnie z wytycznymi regulaminu organizatora festiwalu zgłaszane utwory muszą być napisane na składy kameralne oraz nawiązywać do tematu Festiwalu, którym jest „Planetarium”. Preferowane są utwory o czasie trwania krótszym niż 10 minut.

Utwory, wybrane przez Jury Krajowe poszczególnych sekcji ISCM będą następnie oceniane przez międzynarodowe jury w Rumunii.

Utwory należy nadsyłać na adres e-mail: iscmpolsec@gmail.com do dnia 15 maja 2020 roku.

Udział w konkursie na zgłoszenie w PTMW wiąże się z następującymi opłatami. Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni z opłaty za pierwszą zgłoszoną partyturę; za każdą kolejną opłata wynosi 30zł. Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych za pierwszą nadesłaną partyturę, oraz 50 złotych za każdą następną.

PKO BANK POLSKI S.A.

nr 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Do zgłoszenia (wyłącznie) w wersji elektronicznej prosimy dołączyć następujące informacje (w języku angielskim):

  • wersję utworu w formacie PDF, bądź dokumentację audio/video
  • link do nagrania utworu audio/video (jeśli to możliwe) np. SoundCloud, Youtube, Vimeo
  • krótki życiorys w języku angielskim
  • krótki komentarz do utworu w języku angielskim
  • informacje techniczne dotyczące ewentualnego wykonania utworu
  • datę urodzenia, narodowość i obywatelstwo, adres (telefon, e-mail, ewentualna strona www kompozytora)
  • informację, w której kategorii jest wysyłany utwór (trzeba podać wybraną kategorię zgodnie z listą)
  • rok powstania utworu, tytuł kompozycji, czas trwania utworu.
  • zgoda, w formie oświadczenia z własnoręcznym podpisem, na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Jury krajowego i międzynarodowego, w tym publikację danych biograficznych – wzór zgody w j. polskim i angielskim, w formie załącznika, dołączony jest do niniejszego regulaminu.

Utwory należy nadsyłać w następujących kategoriach:

a. Ensemble ATEM (Timişoara): clarinet, violin, cello, piano; theme of the concert – “Polaris” (planet of frozen sounds)

b. Ensemble Sonomania (Bucharest): oboe, clarinet, violin, viola, cello, piano; theme of the concert – “Phantasia” (planet of stories)

c. Duo Maria Bîldea & Sergiu Năstasă (Bucharest): harp and violin; theme of the concert – “Eros Kai Thanatos” (planet of love and death)

d. Duo Cello Jaya (Bucharest): two cellos.

Pełny opis projektu jest dostępny na stronie internetowej festiwalu:

https://snr-simc.org/?fbclid=IwAR3bhcD43u2SscsP_kIo2G7Fbzp5eAKXkVgL7P0I9S1PEd6oTolpCPt2Fww 


Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.