Polmic - FB

kalendarium konkursów (V)

C E F I K M N O S T V W X Z

V Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego


Organizator:  Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

Regulamin

1. Organizatorami Konkursu są Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu;

2. Patronem Konkursu jest Piotr Perkowski (1901–1990) kompozytor, pedagog, animator życia muzycznego, dyrektor Konserwatorium Muzycznego w Toruniu w latach 1936-1939;

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół muzycznych w Polsce oraz dla kompozytorów urodzonych nie wcześniej niż 17 sierpnia 1999 roku;

4. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu w formie tanga na orkiestrę smyczkową (6vn1, 6vn2 , 3vl, 4vc, 1cb ) oraz 3 perkusistów (4 timpani, 1 gran cassa, campanelli, piatti (sospesi, a due), xilofono, marimbafono, vibrafono, tamburo militare, 2 tom-toms, 2 bongos, triangle, temple blocks, tamburino);

5. Wykonawcą utworów będzie szkolna orkiestra, więc stopień trudności musi uwzględniać możliwości uczniów szkoły muzycznej II stopnia;

6. Czas trwania utworu: 4–7 minut;

7. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór (maksymalnie trzy utwory);

8. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie Jury wyłoni kompozycje, które zostaną wykonane podczas koncertu finałowego (etap drugi). O wyborze partytur uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni. Wykonanie wybranych utworów odbędzie się 14 grudnia 2020 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Po koncercie Jury podejmie decyzje o przyznaniu nagród;

9. Zgłoszone utwory nie mogą być publikowane i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem w innych konkursach kompozytorskich;

10. Przewiduje się przyznanie następujących nagród w każdej kategorii:

• I nagroda: 800 złotych

• II nagroda: 500 złotych

• III nagroda: 350 złotych

11. Jury może zarządzić inny podział nagród;

12. Nagrodzone w Konkursie utwory pierwszym miejscem zostaną wykonane podczas uroczystego koncertu kompozytorskiego w ramach obchodów 100-lecia Szkół Muzycznych w Toruniu we wrześniu 2021 roku;

Zgłaszanie utworów:

13. Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem. W oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy podać: imię i nazwisko kompozytora, datę i miejsce urodzenia, adres, telefon, e-mail, nazwę i adres szkoły, tytuł kompozycji, podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na rejestrację oraz niekomercyjne wydanie na płycie CD mojej kompozycji (tytuł utworu)”. Czytelne trzy egzemplarze partytury należy nadsyłać pod następujący adres:

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100, Toruń, z dopiskiem: V Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego

14. Termin nadsyłania partytur upływa 17 sierpnia 2020 (decyduje data stempla pocztowego);

15. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane;

16. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania i nagrania płyty CD nadesłanych utworów. Podczas uroczystego Koncertu kompozytorzy zostaną uroczyście uhonorowani nagrodami i dyplomami;

17. W skład Jury wejdą kompozytorzy z różnych ośrodków muzycznych w Polsce;

18. Decyzje Jury są ostateczne;

19. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.


Kontakt:

Sekretarz Konkursu: Magdalena Cynk

tel. 501153208

e-mail: magdalena@cynk.net 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.