Polmic - FB

kalendarium konkursów (E)

C E F I K M N O S T V W X Z

European Contemporary Composers Orchestra (ECCO) 2020


Organizator:  ECSA - European Composer and Songwriter Alliance

Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich zaprasza swoich członków do zgłaszania utworów na koncert w ramach projektu European Contemporary Composers Orchestra. Najbliższa edycja odbędzie się w październiku 2020 roku w Luksemburgu, a wykonawcą będzie zespół United Instruments of Lucilin.

W 2019 roku Koło Młodych ZKP nawiązało współpracę z European Contemporary Composers Orchestra. Jest to projekt europejskiego stowarzyszenia kompozytorów i twórców muzyki rozrywkowej (European Composer and Songwriter Alliance – ECSA), w ramach którego podczas zjazdów odbywających się dwa razy do roku w różnych krajach Europy wykonywane są wybrane utwory twórców z krajów członkowskich. Dotychczas wykonawcami były takie zespoły, jak Ensemble Fractales, Stockholm Saxophone Quartet czy Wiener Conzert-Verein.

Od 2019 roku selekcja kompozytorów w Polsce zawężona jest do członków Koła Młodych ZKP. Partytury oraz nagrania utworów, których parametry są określone na stronie internetowej ECCO (www.eccoconcert.eu) kompozytorzy powinni nadsyłać na adres kolomlodych@gmail.com najpóźniej do 15 maja 2020 roku.

Dzięki wsparciu finansowemu ZAiKS-u, wybierani przez międzynarodową komisję polscy kompozytorzy mają zapewniony transport i zakwaterowanie na czas prób i koncertu. Dotychczas w ramach koncertu ECCO wykonany został utwór Ryszarda Lubienieckiego The different view on „Layers”.

Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji projektu – na stronie https://eccoconcert.eu/current-edition/call-4-works/ 


Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.