Polmic - FB

kalendarium kursów ()

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

9. Akademia Sinfonia Varsovia – Warszawa, 23 VIII 2020 – 30 VI 2021


Organizator:  Sinfonia Varsovia

Po raz dziewiąty startuje Akademia Sinfonia Varsovia. Tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach 23 sierpnia 2020 – 30 czerwca 2021 skierowana jest do skrzypków, wiolonczelistów, oboistów i waltornistów. Eliminacje odbędą się na podstawie nagrań wideo, a termin nadsyłania materiałów upływa 31 maja.

Uczestnikami projektu mogą być studenci i absolwenci uczelni muzycznych, którzy posiadają polskie obywatelstwo i do końca 31 grudnia 2020 roku nie ukończą 26 lat. Pod opieką doświadczonych muzyków orkiestry młodzi adepci mają szansę pozyskać wiedzę i praktyczne przygotowanie do egzaminów oraz gry w zespołach symfonicznych i składach kameralnych.

W ramach tegorocznej edycji zaplanowane są zajęcia indywidualne oraz grupowe prowadzone przez koncertmistrzów i liderów Sinfonii Varsovii. Wzorem lat minionych program Akademii podzielony jest na dwa semestry. Rozpocznie ją projekt koncertowy (23–30.08.2020), który merytorycznie i praktycznie przygotuje młodych artystów do wspólnego koncertu 30 sierpnia. W trakcie ośmiu dni szkoleniowych odbędą się lekcje indywidualne, próby sekcyjne, jak i całej orkiestry kameralnej Akademii Sinfonia Varsovia, a także warsztaty grupowe z fizjologii muzyki oraz przedsiębiorczości w kulturze i kreacji wizerunku. Gościem specjalnym będzie Ralph van Daal, profesor oboju z Konserwatorium w Maastricht. W dalszej części I semestru 2020/2021, a także przez cały drugi (od stycznia do końca czerwca), kontynuowane będą lekcje indywidualne. Podczas trwania projektu, jak i po jego zakończeniu organizatorzy zapewniają uczestnikom możliwość wspólnych występów u boku muzyków Sinfonii Varsovii oraz udziału w sesjach nagraniowych orkiestry.

Z uwagi na podjęte w całym kraju środki ostrożności związane z pandemią koronawirusa, w tym roku tradycyjne przesłuchania do Akademii Sinfonia Varsovia zastąpią eliminacje przeprowadzone na podstawie przesłanych drogą mailową nagrań wideo.

Szczegóły dostępne na http://sinfoniavarsovia.org/pl/ 

Malina Sarnowska


Kontakt:

Malina Sarnowska

malina.sarnowska@sinfoniavarsovia.org 

(+48) 22 582 70 76

(+48) 885 554 320

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.