Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XXVIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura 2020


Organizator:  Festiwal im. Adama Didura

Biuro Organizacyjne XXX Festiwalu im. Adama Didura ogłasza XXVIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura dla twórców, którzy do dnia 31 grudnia 2020 nie ukończą 30. roku życia.

Tematem konkursu jest pieśń, aria na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu lub kwartetu smyczkowego. Do Konkursu będą kwalifikowane tylko prace niepublikowane, niewykonywane, nienagrywane i nienagradzane.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą: Eugeniusz Knapik, Wojciech Widłak i Wojciech Ziemowit Zych. Ogólna suma nagród wynosi 6 000 złotych. O podziale nagród zadecyduje jury Konkursu.

Prace konkursowe opatrzone godłem z dopiskiem „XXVIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Kompozytorski im. Adama Didura” należy przesłać na adres Sanockiego Domu Kultury (38–500 Sanok, ul. Mickiewicza 24) do 21 sierpnia 2020 roku.

Nagrodzone kompozycje stanowią własność Sanockiego Domu Kultury i wszelkie wykonania, publikacje winne być uzgodnione z organizatorem Konkursu.

Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej kompozycję konkursową, powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką informacją o kompozytorze, 2 zdjęcia, opis utworu dotyczący wskazówek interpretacyjnych, adres domowy i adres do korespondencji, telefon. Autorzy wykorzystujący obcojęzyczne teksty w partiach solowych kompozycji powinni dołączyć duplikaty tekstu partii solowych w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem w języku polskim.

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa 31 sierpnia 2020 roku.

Wręczenie nagród i prawykonanie najlepszej kompozycji nastąpi podczas XXX Festiwalu im. Adama Didura.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.sdksanok.pl 


Kontakt:

38–500 Sanok, ul. Mickiewicza 24

tel/fax. 13 46 310 42

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.