Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C E F I K M N O S T V W X Z

XIII Konkurs Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców 2020


Organizator:  Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej. Współorganizatorem Konkursu jest Program 2 Polskiego Radia. Partnerzy wydarzenia: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ogłasza nabór zgłoszeń do XIII Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców 2020. Konkurs objęty został patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z pandemią Konkurs odbędzie się w innej, niż dotychczas, formie – przesłuchania uczestników zostaną przeprowadzone wyłącznie online w dniach 24–30 października 2020 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2020 roku.

Regulamin

1. Konkurs jest otwarty dla solistów – instrumentalistów i wokalistów w następujących kategoriach:

– uczniowie szkół muzycznych II stopnia;

– studenci uczelni muzycznych (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczący się i studiujący w Polsce (bez względu na obywatelstwo) oraz obywatele polscy uczący się i studiujący za granicą.

2. Repertuar:

Przedmiotem konkursu jest muzyka XX i XXI wieku.

Program dla uczniów szkół muzycznych II stopnia powinien zawierać co najmniej:

 • jeden utwór z lat 1920-1940;
 • jeden utwór z lat 1940-1980;
 • jeden utwór skomponowany po roku 1980.

Łączny czas trwania: 20–30 minut.

Program dla studentów uczelni muzycznych powinien zawierać co najmniej:

 • jeden utwór z lat 1920-1940;
 • dwa utwory z lat 1940-1980;
 • dwa utwory skomponowane po roku 1980.

Łączny czas trwania: 30–40 minut.

W szczególnych wypadkach dyrektor konkursu może dopuścić utwory powstałe w innych ramach czasowych niż wskazane wyżej.

Każdy utwór musi być skomponowany przez innego kompozytora.

Program musi zawierać co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego.

Jeden z wybranych do wykonywania utworów musi pochodzić z katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego; który dostępny jest na stronie https://pwm.com.pl

Program może obejmować transkrypcje. Program może obejmować części utworów cyklicznych. Program powinien reprezentować różne style i gatunki muzyki współczesnej, a jego dobór stanowić będzie ważny element oceny jury.

W przypadku wykonywania utworów opublikowanych drukiem należy korzystać z oryginalnych materiałów nutowych.

3. Przesłuchania:

W tym roku, ze względu na pandemię Covid-19, przesłuchania konkursowe odbędą się wyłącznie w formie zdalnej, w dniach 24–30 października 2020 roku. 30 października 2020 roku zostaną wyłonieni laureaci.

4. Nagrody:

 • trzy równorzędne nagrody dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów ze szkół muzycznych II stopnia;
 • trzy równorzędne nagrody dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów z uczelni muzycznych;
 • nagroda specjalna dla najlepszego akompaniatora, ucznia szkoły muzycznej II stopnia;
 • nagroda specjalna dla najlepszego akompaniatora, studenta uczelni muzycznej.

Nagrody pozaregulaminowe – nagrody rzeczowe Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM):

 • dla wskazanego przez Jury Laureata – za najlepsze wykonanie utworu z katalogu PWM – voucher w wysokości 500 zł do wykorzystania w księgarni internetowej na zakup publikacji PWM;
 • dla nauczyciela Laureata Nagrody PWM – voucher, zapewniający 20% rabatu na cały asortyment księgarni internetowej PWM.

Informacja o wysokości poszczególnych nagród, jak również o pozostałych nagrodach pozaregulaminowych, zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Pedagodzy laureatów otrzymają dyplomy honorowe za propagowanie muzyki współczesnej w swojej pracy dydaktycznej. Organizatorzy doceniają ogromną pracę i rolę nauczycieli w przygotowaniu programu na konkurs. Z tego powodu każda nagroda regulaminowa (za wyjątkiem nagród specjalnych dla akompaniatorów) będzie dzielona po połowie między laureata i jego mistrza.

Laureaci wezmą udział w uroczystym koncercie, który odbędzie się 19 listopada 2020 roku w Studiu Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana Warszawie. Koncert zostanie zarejestrowany przez Program 2 Polskiego Radia i zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej. Koncert będzie transmitowany na żywo w Internecie.

Organizacja koncertu będzie w pełni uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w bieżącym okresie. Jeżeli koncert laureatów, z przyczyn niezależnych od Organizatora nie dojdzie do skutku, odbędzie się w najszybszym dostępnym i bezpiecznym terminie, podanym do wiadomości co najmniej miesiąc przed nowym terminem koncertu.

5. Jury:

Członkowie jury są uznanymi specjalistami w zakresie szeroko pojętej muzyki współczesnej o międzynarodowej reputacji i nie są pedagogami instrumentu zatrudnionymi w polskim szkolnictwie muzycznym.

Skład Jury: Dariusz Przybylski, Anna Dorota Władyczka, Maciej Żółtowski.

Jury zadecyduje o ostatecznym podziale nagród.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie formie elektronicznej, za pośrednictwem usługi WeTransfer https://wetransfer.com/, na adres email ptmw@epistola.pl. Do zgłoszenia proszę dołączyć:

 • nagranie video z przygotowanym przez Państwa programem konkursowym, dokonane za pomocą dostępnych środków (np. telefon komórkowy, kamera);
 • karty programowe poszczególnych uczestników;
 • oświadczenie o korzystaniu z oryginalnych materiałów nutowych;
 • PDF z materiałami nutowymi do wglądu Jury.

Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie http://www.ptmw.art.pl

Zgłoszenia dotyczą zarówno solistów, jak i akompaniatorów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2020 roku.

Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach jest wpłata wpisowego w wysokości 90 złotych na konto PTMW nr 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394.

Dyrektor konkursu: Radosław Król.

Sekretarz konkursu: Iwona Kisiel.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania – na stronie http://ptmw.art.pl/xiii-konkurs-muzyki-xx-i-xxi-wieku-dla-mlodych-wykonawcow-2020-informacja-wstepna/ 


Kontakt:

Wszelkich informacji udziela Biuro PTMW:

tel./fax: (22) 827 69 81

kom. 535-266-363

e-mail: ptmw@epistola.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.