Polmic - FB

kalendarium kursów ()

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

„Maestro” – Letnia Akademia Mistrzowska w formie online – VIII-IX 2020


Organizator:  Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego „Prymus”

Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego „Prymus” zaprasza uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów uczelni muzycznych zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności wokalnych oraz gry na instrumencie, a także ich nauczycieli, do udziału w projekcie edukacyjnym „Maestro – letnia akademia mistrzowska”.

Celem projektu jest edukacja młodzieży, popularyzacja twórczości muzycznej, kształtowanie umiejętności technicznych oraz wrażliwości artystycznej w szczególności poprzez stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu instrumentalnego pod opieką znanych postaci świata muzycznego z poszczególnych specjalności. Partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów.

Termin realizacji projektu „Maestro – letnia akademia mistrzowska” obejmuje okres od 17 sierpnia do 10 września 2020 roku. Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego projekt w roku 2020 będzie realizowany w formie zdalnej (online) z wykorzystaniem dostępnych technik kształcenia na odległość.

„Maestro – letnia akademia mistrzowska” zakłada uczestnictwo na 3 poziomach.

Nowe kompetencje i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki procesu kształcenia w danej specjalności nabędą również nauczyciele i wykładowcy szkół muzycznych, uczestniczący jako obserwatorzy w projekcie; otrzymają imienne zaświadczenie wg wzoru MEN ws. pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, przydatne podczas dokumentowania podnoszenia własnych kompetencji zawodowych przy realizacji stażu, związanego z awansem zawodowym.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie „Maestro – letnia akademia mistrzowska” jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.maetro-masterclasses.pl, w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej dla danej opcji uczestnictwa, na wskazany rachunek bankowy organizatora.

Z uwagi na ograniczoną ilość uczestników, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin dostępny jest na stronie https://maestro-masterclasses.com/ 


Kontakt:

office@maestro-masterclasses.com

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.