Polmic - FB

kalendarium kursów (M)

9 A B C I K L M O P S V W X Y Z

Międzynarodowa Akademia Kameralna ICMA – Radziejowice, 7-13 XII 2020


Organizator:  Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Philharmonia Orchestra, Stowarzyszenie JM Poland

Ruszyła rekrutacja na International Chamber Music Academy 2020. Instrumentaliści z Polski i zagranicy mogą ubiegać się o miejsce na akademii, której tematem przewodnim jest rozwój kompetencji zawodowych muzyków, wszechstronność umiejętności, szczególnie w nowej rzeczywistości rynku pracy po COVID-19. Proces rekrutacyjny prowadzony jest do 15 listopada 2020 roku.

Nie jest to kolejny zwykły kurs mistrzowski, ale starannie przygotowane, wielowymiarowe szkolenie zawodowe zbudowane wokół intensywnego kameralnego masterclass, prowadzone przez doświadczony międzynarodowy zespół specjalistów. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach we współpracy merytorycznej z Philharmonia Orchestra z Londynu oraz stowarzyszeniem JM Poland.

Zachętą do wzięcia udziału w akademii może być nie tylko rozwój zawodowy. Uczestnicy mają szansę podczas kursu zdobyć wyjątkowe nagrody, w tym główną – 3-dniowy wyjazd do Londynu, w ramach którego wezmą aktywny udział w próbie Philharmonia Orchestra, grając z muzykami orkiestry materiał koncertowy, a także będą obecni na próbie generalnej, koncercie i skorzystają z kontaktów z londyńskim środowiskiem muzycznym i akademickim.

Ponadto Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach wybrane zespoły kameralne wyróżni zaproszeniem na rezydencję artystyczną w pałacu oraz zapewni płatny debiut na scenie festiwalu w Radziejowicach. Stowarzyszenie JM Poland natomiast przyzna nagrodę w formie sesji nagraniowej demo połączonej z sesją fotograficzną oraz stworzeniem profesjonalnej oferty koncertowej.

International Chamber Music Academy odbędzie się 7-13 grudnia 2020 w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Aktualnie trwa proces rekrutacyjny muzyków. Możliwe jest uczestnictwo indywidualne w specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, puzon, tuba lub zespołowe w kategoriach: kwartet smyczkowy, kwintet dęty, kwintet dęty blaszany lub inny zespół kameralny. W przypadku uczestnictwa indywidualnego zakwalifikowani uczestnicy zostaną przydzieleni do zespołów wg aktualnie prezentowanego poziomu muzyczno-technicznego.

Zgłoszenia należy przesłać przez formularz rejestracyjny. Każdy potencjalny uczestnik lub zespół przechodzi przez proces kwalifikacyjny. Oprócz kwalifikacji merytorycznej kluczowa jest kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia na stronie: http://icma.academy/ 


Kontakt:

Katarzyna Konciak

tel. 605 225 849

k.konciak@jmpoland.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.