Polmic - FB

kalendarium konkursów (K)

C E F I K M N O S T V W X Z

Konkurs prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej


Organizator:  Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca zaprasza do udziału w konkursie prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej. Celem konkursu jest promocja i popularyzacja osiągnięć naukowych dotyczących muzyki polskiej, a także zachęta do podejmowania badań związanych z muzyką polską w środowiskach akademickich.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie obronione w okresie od 1 stycznia 2010 do dnia przyjmowania zgłoszeń, które spełniają następujące kryteria:

• ich przedmiotem jest muzyka polska;

• nie dotyczą problematyki wykonawczej dzieła muzycznego;

• są zgodne z metodologią postępowania naukowego w humanistyce.

Prace należy nadsyłać na adres Instytutu Muzyki i Tańca (Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa). Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2020 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu, a także formularze do wypełnienia: https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4458 


Kontakt:

Hanna Szych

hanna.szych@imit.org.pl 

+48 537 772 202

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.