Polmic - FB

kalendarium konkursów (V)

C E F I K M N O S T V W X Z

VI Konkurs Kompozytorski dla Młodzieży „Moja (mi)nuta” 2021


Organizator:  Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zaprasza uczniów średnich szkół muzycznych w Polsce do udziału w konkursie dla młodych kompozytorów. Przedmiotem konkursu jest utwór solowy lub kameralny spełniający wymogi określone w regulaminie. Termin zgłaszania utworów mija 31 stycznia 2021 roku.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół muzycznych w Polsce, nie będących jednocześnie studentami wyższych uczelni muzycznych.

Przedmiotem konkursu jest utwór solowy lub kameralny na minimum dwa (maksymalnie pięć) z wymienionych poniżej instrumentów. Instrumenty mogą występować w pojedynczej lub podwójnej obsadzie. Instrumentarium: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, perkusja (jeden wykonawca), fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas. W obydwu kategoriach dozwolone jest użycie dodatkowo partii „taśmy” w formie rejestracji na płycie CD. Czas trwania utworu powinien wynosić od 5 do 10 minut.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwa utwory. Nadesłane kompozycje nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

Jeden czytelny egzemplarz partytury wraz z głosami i partią taśmy (jeżeli występuje) oznaczony godłem należy nadesłać anonimowo do dnia 31 stycznia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź, z dopiskiem „VI Konkurs Kompozytorski Moja (mi)nuta”. Do utworu powinna być dołączona zamknięta koperta, oznaczona tym samym co partytura godłem, z następującymi informacjami: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa i adres szkoły muzycznej, email, numer telefonu, podpisane oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na rejestrację podczas koncertu finałowego VI Konkursu Kompozytorskiego Moja (mi)nuta utworu (tytuł).”

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie Jury wyłoni kompozycje, które zostaną wykonane podczas koncertu finałowego (etap drugi). Wykonanie wybranych utworów odbędzie się w kwietniu 2021 roku podczas sesji Musica Moderna w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Ze względu na pandemię organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminu koncertu finałowego. Po koncercie Jury podejmie decyzje o przyznaniu nagród. Organizatorzy przewidują następujące nagrody: nagrody rzeczowe oraz konsultacje z pedagogami kompozycji Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane.

Regulamin dostępny jest na stronie http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/vi-konkurs-moja-mi-nuta 


Kontakt:

Sekretarz Konkursu dr hab. Artur Zagajewski, prof. AM

email: artur.zagajewski@amuz.lodz.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.