Polmic - FB

kalendarium konkursów (O)

C E F I K M N O S T V W X Z

Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski– pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”


Organizator:  Wielkopolski Kurator Oświaty

Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr hab. Jana Żaryna, zainicjowali organizację Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Termin zgłoszeń – do 31 stycznia 2021.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą. Celem konkursu jest m.in.: propagowanie i przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego, uczczenie Jego pamięci, zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, niezwykłym życiem, godną naśladowania postawą, wrażliwością estetyczną, uświadomienie wagi poświęcenia i permanentnej determinacji w dążeniu do odzyskania niepodległości Polski i jej utrzymaniu, kształtowanie w młodzieży takich wartości jak wolność i patriotyzm, czy rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki kompozytora i dostrzeżenie jej ponadczasowych wartości artystycznych.

Wszechstronna postać Ignacego Jana Paderewskiego, jako niekwestionowanego autorytetu artystycznego, politycznego, moralnego i patriotycznego sprawia, że konkurs obejmuje wiele dziedzin osadzonych w obszarach aktywnej działalności tego Wielkiego Polaka i niewątpliwie niesie ze sobą istotne aspekty dydaktyczne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

W organizację włączyły się również: Akademia Muzyczna w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, których przedstawiciele wspomagają konkurs od strony merytorycznej. Będą również oceniać uczestników w poszczególnych kategoriach. Konkurs wspierają także: Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Radę Artystyczną oraz jury konkursu w kategorii I – pianista wirtuoz tworzą tak wybitne osoby, jak Karol Radziwonowicz, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń, Wojciech Świtała, Waldemar Andrzejewski, Joanna Marcinkowska. Patronatu honorowego udzielili: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Wielkopolski.

Pula nagród wynosi 25 000 zł. Organizatorzy przewidzieli też nagrody dla nauczycieli przygotowujących najlepszych uczniów.

Szczegółowe informacje – na stronie http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/12/ogolnopolski-konkurs-ignacy-jan-paderewski/ 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu: http://wre.ko.poznan.pl/paderewski/ 


Kontakt:

Rafał Renz

Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

tel. +48 780 386057

e-mail: Paderewski@ko.poznan.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.