Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C E F I K M N O S T V W X Z

13. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka – Dąbrowa Górnicza, 14-23 IX 2021


Pałac Kultury Zagłębia, Gmina Dąbrowa Górnicza oraz Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ogłaszają 13. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka. Termin zgłoszenia udziału w Konkursie mija 14 czerwca 2021 roku.

Na przestrzeni lat Konkurs stał się kuźnią młodych talentów, popularyzując najwybitniejsze osiągnięcia światowego dorobku z obszaru muzyki klasycznej oraz utrwalając w świadomości odbiorców znaczenie postaci i twórczości Michała Spisaka, kompozytora będącego częścią narodowego dziedzictwa kulturowego.

W dniach 14-23 września 2021 Dąbrowa Górnicza po raz trzynasty będzie gospodarzem Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. Tegoroczna edycja skierowana jest do muzyków z całego świata, którzy nie ukończyli 30. roku życia, w trzech specjalnościach instrumentalnych: obój, klarnet i fagot. Dyrektorem artystycznym Konkursu jest prof. dr hab. Roman Widaszek, wirtuoz klarnetu, wykładowca katowickiej Akademii Muzycznej.

Inicjatywa w całości odbędzie się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Koncert inauguracyjny, w wykonaniu znakomitych muzyków Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod batutą Marka Wroniszewskiego, z udziałem solistów – klarnecisty Philippe’a Cupera (jurora 13. edycji Konkursu) i waltornisty Pawła Cala (zwycięzcy 12. edycji Konkursu) – będzie miał miejsce 14 września. I etap przesłuchań konkursowych w dniach odbędzie się 15-16 września, II etap – 17-19 września, III etap (koncerty finałowe) z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego – 20-22 września. Konkurs zwieńczy gala wręczenia nagród oraz koncert laureatów (23 września). W ramach Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka. Dąbrowa Górnicza 2021, konkursowi towarzyszyć będą liczne wydarzenia kulturalne, których tematyka inspirowana przede wszystkim muzyką i postacią Michała Spisaka będzie miała charakter interdyscyplinarny.

Obowiązuje rejestracja elektroniczna na stronie Konkursu: https://spisakkonkurs.pl 

Podczas wszystkich etapów przesłuchań uczestnicy będą oceniani przez dwunastoosobowe międzynarodowe jury składające się z wybitnych muzyków, pedagogów i wirtuozów: 4 jurorów w każdej z 3 specjalności instrumentalnych połączą swe siły w finałowym etapie Konkursu, dokonując werdyktu w pełnym składzie.

OBÓJ: prof. Tomasz Miczka (Polska) / z-ca przewodniczącego jury, prof. Marek Mleczko (Polska) / członek jury, prof. David Walter (Francja) / członek jury, prof. Paulus van der Merwe (Niemcy) / członek jury.

KLARNET: dr prof. Arkadiusz Adamski prof. AM (Polska) / z-ca przewodniczącego jury, prof. dr prof. Bogdan Ocieszak (Polska) / członek jury, Philippe Cuper (Francja) / członek jury, Gabor Varga (Węgry) / członek jury.

FAGOT: prof. dr hab. Marek Barański (Polska) / przewodniczący jury, prof. Zbigniew Płużek (Polska) / członek jury, prof. György Lakatos (Węgry) / członek jury, Jaroslav Kubita (Czechy) / członek jury

Uczestnikom III etapu mogą zostać przyznane następujące nagrody, w każdej z trzech specjalności:

  • Nagroda I – w kwocie 12.000,00 zł. oraz statuetka,
  • Nagroda II – w kwocie 9.000,00 zł. oraz statuetka,
  • Nagroda III – w kwocie 6.000,00 zł oraz statuetka,
  • Wyróżnienie – w kwocie 3.000,00 zł.

Przyznane zostaną również nagrody pozafinansowe, w postaci m.in. koncertu z wybranymi orkiestrami polskimi, ufundowane przez instytucje partnerskie. Choć forma samego Konkursu nie ulega zmianie, w 2021 r. zostanie on reaktywowany w formule festiwalowej, w trybie biennale.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://spisakkonkurs.pl 


Kontakt:

Pałac Kultury Zagłębia

Plac Wolności 1

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.: (+48 32) 733 87 99

tel./faks: (+48 32) 733 87 87

e-mail: sekretariat@palac.art.pl 

Małgorzata Fert

tel.: (+48 32) 733 88 19

e-mail: malgorzata.fert@palac.art.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.