Polmic - FB

kalendarium konkursów (V)

C E F I K M N O S T V W X Z

VI Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego – 2021


Organizator:  Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic Wojciech Rajski oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot zapraszają młodych kompozytorów do wzięcia udziału w VI Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Pendereckiego. Termin zgłoszeń upływa 14 maja 2021 roku.

Konkurs odbywa się co dwa lata, a idea jego stworzenia dla młodych kompozytorów znalazła poparcie profesora Krzysztofa Pendereckiego. To powodujące duże zainteresowanie i poruszenie w środowisku kompozytorskim wydarzenie jest rezultatem inicjatywy dyrekcji Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot i umożliwia wykonanie zwycięskich utworów debiutujących kompozytorów w ramach Festiwalu Sopot Classic. W Konkursie przewiduje się następujące nagrody:

• I Nagroda – 10 tysięcy PLN (brutto)

• II Nagroda – 7,5 tysiąca PLN (brutto)

• III Nagroda – 5 tysięcy PLN (brutto)

Konkurs skierowany jest do młodych kompozytorów urodzonych nie wcześniej niż przed 6 maja 1986 roku, mających obywatelstwo polskie, zamieszkałych na terytorium całego świata oraz dla kompozytorów innych narodowości zameldowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu na orkiestrę smyczkową o maksymalnej obsadzie wykonawczej 6-5-4-3-1. Możliwe jest wykorzystanie jednego instrumentu solowego. Nie dopuszcza się natomiast użycia taśmy lub live electronic. Czas trwania utworu powinien mieścić się w granicach 10–15 minut.

Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Regulamin dostępny jest na stronie http://sopotclassic.pl/konkurs-kompozytorski/ 


Kontakt:

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

ul. Stanisława Moniuszki 12

81-829 Sopot

konkurs@sopotclassic.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.