Polmic - FB

kalendarium kursów (X)

9 A B C E I K L M O P S V W X Y Z

X Akademia Sinfonia Varsovia – Warszawa, 26 VIII 2021 – 30 VI 2022


Organizator:  Sinfonia Varsovia

Akademia Sinfonia Varsovia to projekt kierowany do młodych instrumentalistów, studentów i absolwentów uczelni muzycznych, którzy nie ukończyli 26 lat i są obywatelami Polski. Udział w tegorocznej 10. edycji w dniach 26 sierpnia 2021 – 30 czerwca 2022 w Warszawie będą mogli wziąć skrzypkowie, wiolonczeliści, oboiści i waltorniści. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca.

Rekrutacja do udziału w projekcie, orkiestrowym realizowanym na terenie Sinfonii Varsovii, odbywa się w formie zdalnej poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego wraz z załączonym nagraniem.

Rozpoznając potrzebę wielowymiarowego kształcenia młodych muzyków, Sinfonia Varsovia zapoczątkowała projekt Akademia Sinfonia Varsovia. W opozycji do programów uczelni muzycznych, w większości nastawionych na kreowanie przyszłych solistów, Akademia daje szansę na odkrycie artystów doskonale spełniających się w grze zespołowej.

Proces kształcenia podzielony jest na dwa semestry, podczas których oprócz lekcji z wybitnymi specjalistami w swoim fachu, studenci biorą udział w koncertach i sesjach nagraniowych jako muzycy doangażowani. Zauważając realne potrzeby młodego pokolenia Program Akademii oferuje zajęcia z psychologiem i fizjologiem muzyki.

Pierwszym doświadczeniem uczestnika Akademii jest udział w projekcie orkiestrowym realizowanym na terenie Sinfonii Varsovii w dniach 26.08–2.09.2021. Projekt obejmuje zajęcia indywidualne prowadzone przez koncertmistrzów oraz liderów sekcji, udział w próbach orkiestry oraz warsztaty rozwoju zawodowego. Na zakończenie intensywnego tygodnia pracy uczestnicy i uczestniczki Akademii zaproszeni są także do udziału we wspólnym koncercie.

Więcej informacji na www.sinfoniavarsovia.org 


Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.