Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

III „Scena Muzyki Polskiej” - sezon 2021 / 2022


Organizator:  Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Filharmonią Narodową w Warszawie ogłasza nabór do trzeciej edycji programu artystycznego „Scena Muzyki Polskiej”. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej, a także w innych instytucjach koncertowych w Polsce w sezonie 2021 / 2022. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 czerwca 2021 roku.

Kolejna edycja programu ma w założeniu promocję polskich artystów i polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej. Zamiarem twórców programu jest zainspirowanie muzyków do przygotowywania programów koncertów muzyki polskiej, jak również zainteresowanie publiczności polską twórczością kompozytorską, szczególnie mniej znanymi utworami. Budżet edycji programu w sezonie 2021/2022 wynosi 240 tysięcy złotych.

Wnioski należy przysyłać na adres scena@imit.org.pl  w terminie do 15 czerwca 2021 włącznie (do godz. 24.00) z imieniem i nazwiskiem solisty lub nazwą zespołu w tytule wiadomości, wyłącznie w wersji elektronicznej w postaci pliku edytowalnego, np. w formacie doc lub docx, wraz z załącznikiem CV artysty lub zespołu, podając jednocześnie link do miejsca, w którym zamieszczono wymagany materiał audio-video. Oprócz tego należy przesłać zeskanowany formularz wypełnionego i podpisanego odręcznie wniosku w formacie pdf.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję upływa w dniu 8 lipca 2021 roku. Po tym terminie lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Wzór formularza aplikacyjnego jest dostępny na stronie NIMiT: www.imit.org.pl 


Kontakt:

Lilianna Zalesińska – Specjalista ds. programowych, Departament Muzyki

tel. 785 360 000, lilianna.zalesinska@imit.org.pl 

Maria Zarycka – Specjalista ds. programowych, Departament Muzyki

tel. 887 507 017, maria.zarycka@imit.org.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.