Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny – Małopolska 2021


Organizator:  Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II stopnia w Tuchowie, Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów

Prywatne Profesjonalne Konserwatorium Muzyczne II stopnia w Tuchowie oraz Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów zapraszają do udziału w I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym – Małopolska 2021 uczniów i osoby dorosłe w kategoriach „Instrumenty solowe” i „Zespoły kameralne”. Ostateczny termin zgłoszeń mija 24 grudnia 2021 roku.

Celem Konkursu jest propagowanie artystów całego świata i integracja środowisk muzycznych. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich placówek artystycznych oraz profesjonalni muzycy.

Organizatorzy przewidują podział uczestników na 5 grup wiekowych zarówno w kategorii „Instrumenty solowe” (fortepian, klawesyn, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, śpiew solowy: klasyczny lub rozrywkowy), jak i „Zespoły kameralne” (duety fortepianowe, dowolne inne zespoły od 2 do 8 muzyków). Przy tym o przynależności zespołu kameralnego do konkretnej grupy wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w formule zdalnej na podstawie nadesłanych nagrań. We wszystkich kategoriach należy wykonać dwa kontrastujące utwory. Maksymalny czas trwania programu – 40 min.

Oceny prezentacji artystycznych Uczestników dokona Jury złożone z doświadczonych artystów i pedagogów. Termin ogłoszenia wyników zostanie ustalony po zakończeniu zbierania zgłoszeń. W każdej grupie wiekowej będą przyznane nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.

Po ogłoszeniu wyników Konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania linków do wykonań laureatów w mediach społecznościowych Prywatnego Profesjonalnego Konserwatorium Muzycznego w Tuchowie, tj. na Facebooku i YouTube.

W celu zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy ppkmtuchow@gmail.com  załączniki:

• wypełniony formularz zgłoszeniowy;

• zdjęcie uczestnika;

• nagranie wideo – link do filmu umieszczonego na YouTube (w treści maila);

• potwierdzenie wpłaty (ewentualne prowizje i koszty dodatkowe przy przelewach ponosi uczestnik).

Regulamin Konkursu - na stronie https://konserwatoriummuzyczne.pl/imcmalopolska/ 


Kontakt:

imcmalopolska@konserwatoriummuzyczne.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.