Polmic - FB

sesje aktualne ()


19. Międzynarodowe Sympozjum „Beethoven i jego następcy i kontynuatorzy: Brahms i Mahler” – Warszawa, 23-24 marca 2015


Organizator:  Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena

Muzyka Ludwiga van Beethovena stanowi punkt centralny każdego z kolejnych sympozjów poświęconych twórczości tego wielkiego kompozytora. Tym razem temat został zdefiniowany jako: Beethoven i jego następcy i kontynuatorzy: Brahms i Mahler.

Pomysłodawcą i kierownikiem naukowym projektu jest prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski. Szeroko zakrojone główne hasło spotkania od razu wzbudziło duże zainteresowanie zaproszonych naukowców. Pozwala ono bowiem zarówno na wieloaspektowe ujęcie twórczości autora IX Symfonii (jego utworów symfonicznych, kameralnych, solowych), jak i na przywołanie nazwisk wielkich kompozytorów wymienionych w tytule - Brahmsa i Mahlera, a także na zaprezentowanie, zanalizowanie i interpretację wielu innych kompozycji dokumentujących trwałość, szerokość i wielostronność rezonansu twórczości „patrona" sympozjum, od Schuberta, Chopina i Dwořáka po Ivesa, Pendereckiego i Pärta.
 

19. Międzynarodowe Sympozjum Beethoven i jego następcy i kontynuatorzy: Brahms i Mahlerw ramach 19. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena

Kierownictwo naukowe: prof. Mieczysław Tomaszewski

23-24 marca 2015

Miejsce: Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta, Plac Małachowskiego 3

Wstęp wolny

PROGRAM

 

PONIEDZIAŁEK, 23 MARCA 2015

10.00 – 12.00
Marcin Trzęsiok
(Akademia Muzyczna w Katowicach)
"Niebo gwiaździste nade mną". Beethoven, Mahler, Webern

Helmut Loos (
Universität Leipzig)
Über die Beethoven-Rezeption von Johannes Brahms
[O Johannesa Brahmsa recepcji Beethovena]

Hermann Jung
(Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim)
Nähe - Distanz - das "Neue". Von Beethoven zu Brahms
[Bliskość – Odległość – „Nowość“. Od Beethovena do Brahmsa]

12.00-12.15 Przerwa

12.15- 13.45
Michael Heinemann
(Hochschule für Musik Dresden)
Ein Opus 5. Zur Beethoven-Rezeption von Johannes Brahms
[Opus nr 5. O Johannesa Brahmsa recepcji Beethovena]

Mieczysław Tomaszewski
(Akademia Muzyczna w Krakowie)
Beethoven, jego następcy i kontynuatorzy

Małgorzata Grajter
(Akademia Muzyczna w Łodzi)
Topos miejsca przyjemnego (locus amoenus) w cyklach pieśni Ludwiga van Beethovena i Gustava Mahlera

13.45-14.00 Przerwa

14.00 – 15.30
Katarzyna Szymańska-Stułka
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Gustav Mahler - na krawędzi przepaści. Nowe rozwiązania w muzycznej przestrzeni symfonii

Ryszard Daniel Golianek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Heilige Musik. Metafizyczne tematyzacje muzyki w utworach wokalno-instrumentalnych kompozytorów niemieckich epoki romantyzmu

Richard Sänger / Susanne Cox
(Universität Paderborn, Beethoven Haus, Bonn)
Beethovens Werkstatt
[Warsztat Beethovena]


WTOREK, 24 MARCA 2015

10.00 – 11.30
Krzysztof Bilica
Bach–Beethoven–Chopin. Przykłady dekompozycji i rekompozycji

Petra Weber
(Universität Koblenz-Landau)
Die Kadenzen zu Beethovens Klavierkonzert G-Dur op. 58 von Johannes Brahms und Ignaz Moscheles
[Kadencje Johannesa Brahmsa i Ignaza Moschelesa do Koncertu G-dur op. 58 Beethovena]

William Kinderman
(University of Illinois at Urbana-Champaign)
From the Eroica to Brahms’s Schicksalslied and Klinger’s Beethoven: Promethean Affinities
[Od Eroiki do Schicksalslied Brahmsa i Beethovena Klingera: prometejskie powinowactwa]

11.30 – 11.45 Przerwa

11.45 – 13.15
Maciej Negrey
(Akademia Muzyczna w Krakowie)
Między Beethovenem, Brahmsem i Mahlerem

Anna Nowak (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)
Finał Beethovenowskiej Eroiki i jego odblaski w IV Symfonii Brahmsa oraz Koncercie fortepianowym Lutosławskiego

Regina Chłopicka
(Akademia Muzyczna w Krakowie)
Beethoven – Penderecki. Uwagi o gestach muzycznych w częściach symfonii o charakterze scherza

13.15 – 13.30 Przerwa

13.30 – 15.30
Ewa Siemdaj
(Akademia Muzyczna w Krakowie)
Alma Mahler – pieśni

John Wilson (Universität Wien)
Mahler as Director of the Vienna Court Opera: The Euryanthe and Fidelio productions of 1903-04
[Mahler jako dyrektor Dworskiej Opery Wiedeńskiej: wystawienia Euryanthe i Fidelio w latach 1903-04]

Hartmut Krones (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)
Verbesserung oder Arrangement? Zu Mahlers Beethoven-Bearbeitungen
[Poprawka czy aranżacja? Opracowania beethovenowskie Mahlera]

DYSKUSJA KOŃCOWAKontakt:

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.