Polmic - FB

kalendarium konferencji (S)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Seminarium Gordonowskie. Grupowa nauka gry na instrumentach – Warszawa, 30 kwietnia – 2 maja 2015


Organizator:  Fundacja Kreatywnej Edukacji

Wykładowcy:
Dina Alexander - Eastman School of Music (USA)
Miłosz Gawryłkiewicz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Polska)

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę muzykowania zespołowego wyrażaną zarówno przez młodych, jak i dorosłych. Wydarzenie to będzie wyjątkowe ze względu na temat niedocenionej w Polsce kwestii grupowego muzykowania zarówno w ruchu amatorskim, w szkołach publicznych, a także w szkolnictwie artystycznym. Projekt zakłada zorganizowanie przedsięwzięcia na skalę międzynarodową. Seminarium to warsztaty dla nauczycieli, lekcje pokazowe z udziałem uczniów, koncerty i publikacje.

Główną osobistością będzie Dina Alexander. Jest ona przede wszystkim praktykiem, uczy dzieci w szkołach ogólnokształcących. Specjalizuje się w prowadzeniu zespołów instrumentalnych, big bandowych, kładąc nacisk na rozwijanie umiejętności improwizacji. Gra biegle na kilku dętych instrumentach.

Organizowane seminarium kierowane jest do instruktorów domów kultury, nauczycieli wychowania muzycznego, nauczycieli edukacji przedszkolnej (edukację instrumentalną zaczyna się coraz wcześniej), a także przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i uczelni. Pierwszego dnia seminarium odbędzie się kilkugodzinna prelekcja z pokazem warsztatów grupowej gry na instrumentach prowadzona przez Dinę Alexander z udziałem zaproszonej młodzieży szkolnej z orkiestry dętej. W kolejnych dniach warsztaty poprowadzą w kameralnych grupach Dina Alexander oraz członek Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Miłosz Gawryłkiewicz.

Podsumowaniem warsztatów będzie koncert, otwarty dla lokalnej społeczności, w wykonaniu uczestników oraz zaproszonych gości.

W ramach projektu powstaną podręczniki do nauki grupowej gry na instrumentach: smyczkowych, dętych i klawiszowych oraz zeszyt łączący poszczególne sekcje. Jest to przedsięwzięcie unikalne na skalę Polski, które wydaje się być niezmiernie potrzebne, by profesjonalnie rozwijać pobudzoną przez gordonowców muzykalność polskich dzieci. Zeszyty dostępne będą w formie elektronicznej na stronie internetowej Fundacji, dzięki czemu dotrą do polskich nauczycieli, rodziców i młodzieży.
 

Prof. Edwin Elias Gordon - amerykański muzyk jazzowy, pedagog, psycholog muzyki, profesor na University of Carolina w stanie Kolumbia, USA. Stworzył bazującą na empirii Teorię uczenia się Muzyki.

Grupowa nauka gry na instrumentach
Program seminarium

30 kwietnia 2015
15.00 - 17.00 wykład Diny Alexander na dobry początek
17.00 - 17.15 przerwa
17.15 - 18.30 z doświadczeń edukacyjnych Partnerów seminarium
18.30 - 20.00 koncert big bandu z elementami lekcji pokazowych

1 maja 2015
9.00 - 14.00 Grupa I warsztaty instrumentalne z Diną Alexander
9.00 - 14.00 Grupa II warsztaty z improwizacji wokalnej z Miłoszem Gawryłkiewiczem
w trakcie przerwa kawowa
15.00 - 19.00 Grupa I warsztaty z improwizacji wokalnej z Miłoszem Gawryłkiewiczem
15.00 - 19.00 Grupa II warsztaty instrumentalne z Diną Alexander
w trakcie przerwa kawowa

2 maja 2015
9.00 - 14.00 Grupa I warsztaty z improwizacji wokalnej z Miłoszem Gawryłkiewiczem
9.00 - 14.00 Grupa II warsztaty z instrumentalne z Diną Alexander
w trakcie przerwa kawowa
15.00 - 18.00 Grupa I warsztaty instrumentalne z Diną Alexander
15.00 - 18.00 Grupa II warsztaty z improwizacji wokalnej z Miłoszem Gawryłkiewiczem
18.15 - 19.00 - koncert seminarzystów i gości
Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie: Muzopolis, grupowa nauka gry na instrumentach

Miejsce: Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12
Data: 30 kwietnia - 2 maja 2015
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest: wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty na konto bankowe Fundacji Kreatywnej Edukacji:
RaiffeisenBank 74 1750 1051 0000 0000 2114 5246
Prosimy o podanie w tytule wpłaty: opłata za udział w seminarium oraz imię i nazwisko
uczestnika.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 15 kwietnia 2015 r.
Opłata jest bezzwrotna.

Informacji na temat Seminarium udziela:
Jolanta Gawryłkiewicz: tel. 602 466 347, mail: info@fundacjakreatywnejedukacji.org
www.fundacjakreatywnejedukacji.org

Koszty uczestnictwa:
Podstawowa opłata: 500 zł uprawnia do:
- pełnoprawnego udziału w seminarium,
- kompletu materiałów konferencyjnych,
- otrzymanie powstałych po seminarium publikacji
- przerw kawowych
Opłata preferencyjna: 400 zł zapewnia te same uprawnienia, ale skierowana jest do członków Polskiego Towarzystwa Edwina Eliasa Gordona.

Kontakt:

Fundacja Kreatywnej Edukacji
ul. Kordeckiego 16/1
85-225 Bydgoszcz
info@fundacjakreatywnejedukacji.org

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.