Polmic - FB

konkursy aktualne (X)


XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - Warszawa, 2-23 października 2015


Organizator:  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, odbędzie się w Warszawie w dniach od 2 do 23 października 2015 roku. 1 grudnia 2014 roku upływa termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs. Jury składać się będzie z wybitnych muzyków polskich i zagranicznych.

O przyjęcie do Konkursu mogą ubiegać się pianiści na poziomie profesjonalnym, urodzeni w latach 1985‒1999, którzy zgłoszą się w terminie do 1 grudnia2014 roku, dostarczając m.in. rejestrację swojej interpretacji programu obowiązującego w 1. etapie Konkursu. Na podstawie nagrań oraz informacji dostarczonych w zgłoszeniu, przy udziale specjalnie powołanej komisji, odbędzie się kwalifikacja do przesłuchań eliminacji. Laureaci dwóch pierwszych nagród wybranych konkursów pianistycznych, o których mowa w regulaminie, mogą zostać przyjęci do Konkursu z pominięciem eliminacji. Wśród konkursów pozwalających na zakwalifikowanie się do XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina jest Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, który odbędzie się w Warszawie w dniach 31 stycznie – 8 lutego 2015 roku.

Zgodnie z tradycją program Konkursu obejmuje wyłącznie utwory Fryderyka Chopina, na podstawie tekstu dowolnego wydania dzieł kompozytora (zaleca się tekst zawarty w Wydaniu Narodowym Dzieł Fryderyka Chopina pod red. prof. Jana Ekiera).

ELIMINACJE (13‒24 kwietnia)
Komisja zakwalifikuje do Eliminacji 160 uczestników. Lista osób przyjętych zostanie podana do informacji publicznej do 9 marca 2015 roku, a harmonogram występów – do 18 marca 2015 roku. Przesłuchania eliminacji będą odbywać się publicznie, a ich uczestnicy są zobowiązani do wykonania programu z pamięci.

KONKURS (2–13 października)
Do udziału w Konkursie zostanie dopuszczonych 80 uczestników, a lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona nie później niż 25 kwietnia. Konkurs składa się z trzech etapów oraz finału. Szczegółowy wykaz utworów, które są obowiązkowe w poszczególnych etapach, dostępny jest w regulaminie konkursu. W finale należy wykonać jeden z koncertów: e-moll op. 11 lub f-moll op. 21.

NAGRODY
Dla sześciorga najwyżej ocenionych uczestników finału przewidziano następujące nagrody główne:
– I nagroda: 30 000 € i złoty medal
– II nagroda: 25 000 € i srebrny medal
– III nagroda: 20 000 € i brązowy medal
– IV nagroda: 15 000 €
– V nagroda: 10 000 €
– VI nagroda: 7 000 €
Zdobywcom nagród głównych przysługuje tytuł Laureata XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Niezależnie od wyżej wymienionych nagród przewiduje się nagrody specjalne:
– za najlepsze wykonanie poloneza: 3000 €
– za najlepsze wykonanie mazurków: 3000 €
– za najlepsze wykonanie koncertu: 3000 €
– za najlepsze wykonanie sonaty: 3000 €
oraz wyróżnienia i nagrody pozaregulaminowe.

Szczegółowy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: www.konkurs.chopin.pl


HARMONOGRAM XVII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA

do 1 grudnia 2014 Termin nadsyłania zgłoszeń
do 9 marca 2015 Ogłoszenie listy osób przyjętych do eliminacji
do 18 marca 2015 Ogłoszenie harmonogramu przesłuchań w eliminacjach
13–24 kwietnia ELIMINACJE
do 25 kwietnia 2015 OGŁOSZENIE LISTY OSÓB DOPUSZCZONYCH DO KONKURSU
30 września 2015 (godz. 17.00) LOSOWANIE KOLEJNOŚCI WYSTĘPÓW KONKURSOWYCH

2–23 października 2015 KONKURS
2 października Koncert inauguracyjny
3–7 października I etap
9–12 października II etap
9–12 października III etap
17 października Uroczystości związane z obchodami 166. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina
18–20 października Finał
20 października ogłoszenie wyników Konkursu
21 października Pierwszy koncert laureatów
22 października Drugi koncert laureatów
23 października Trzeci koncert laureatów


INFORMACJA O BILETACH

Sprzedaż dodatkowych karnetów na 17. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina rozpoczęła się 9 lipca 2014.

Karnety i bilety indywidualne:

• Dodatkowa sprzedaż karnetów indywidualnych na poszczególne etapy: od 9 lipca 2014 roku
• Sprzedaż biletów indywidualnych: od 2 września 2014 roku
• Sprzedaż biletów na koncerty laureatów: od 2 stycznia 2015 roku

• Dla osób, które do 31 grudnia 2014 wykupią pełne karnety, zostanie udostępniona pula 100 miejsc do wykupienia na I koncert laureatów, który odbędzie się 21 października 2015 roku.

Zakup biletów na stronie bilety.nifc.pl oraz w kasach Muzeum Fryderyka Chopina (ul. Okólnik 1, Warszawa, czynne od wtorku do niedzieli w godz. 11.00–19.00). Kasy akceptują karty kredytowe.

Pytania dotyczące rezerwacji i zakupu biletów prosimy kierować na adres: bilety.konkurs@nifc.pl lub tel. +48 22 441 61 93

Kontakt:

www.konkurs.chopin.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.