Polmic - FB

calendar of conferences ()

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Date Name
2021-05-13 Opera Pasticcio in 18-century Opera: Work Concept, Performance Practice and Digital Humanities – 13–14 V 2021
2021-05-12 VII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Wieloznaczność dźwięku” 2021
2021-03-31 50. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka kobiet. Kobiety w muzyce” – Olsztyn, 9–11 IX 2021
2021-02-16 Konferencja online „Usłysz przyszłość – wyzwania ekologii akustycznej" – Szczecin, 16 II 2021
2020-11-29 IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Neofonia”
2020-09-30 IV Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna „Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich”
2020-03-31 49. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP – 25-27 października 2020, Kraków
2020-03-31 Ogólnopolska Sesja Naukowa „Nieznane a warte poznania”, Warszawa 27–28 IV 2020
2020-03-01 International Chopinological Congress “Through the Prism of Chopin: Reimagining the 19th Century” – Warsaw, 1–4 December 2020
2019-12-31 XVII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Utwór muzyczny jako komunikat – Poznań, 21-22 IV 2020
2019-11-05 Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II (cz. X) w ramach XIV Dni Jana Pawła II „UNIWERSYTET”
2019-07-15 III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna – Ostromecko, 16-18 września 2019
2019-07-14 Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML – Kraków, 14-19 VII 2019
2019-03-31 48. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Granice wolności” – Łagów Lubuski, 5–7 IX 2019
2019-03-20 XV Międzynarodowa Konferencja "Tradycje śląskiej kultury muzycznej" - Wrocław, 20-21 marca 2019
2019-03-14 Sympozjum historyków muzyki XIX wieku – Warszawa (14-15 marca 2019)
2019-03-06 Międzynarodowa Konferencja „Modalność w muzyce” – Łódź, 6-7 marca 2019
2019-02-28 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wokalne aspekty pracy dyrygenta" – Łódź, 12-13 IV 2019
2019-02-15 Konferencja Muzykologiczna „Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy” – Wrocław, 22–24 V 2019
2019-02-03 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Iluminacje: Performer 2019” – Kraków, 9-10 V 2019