Polmic - FB

kalendarium konferencji ()

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Data Nazwa
2024-01-31 Call for Papers: Międzynarodowa konferencja online na temat muzyki odnawialnej - 15-17 X2024
2023-11-30 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Duchowość w muzyce – muzyka w duchowości” - Wrocław, 23-24 IV 2024
2023-11-14 Sesja naukowa z serii “Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II”
2023-10-10 Sesja naukowa „Instrumenty Dęte Drewniane: historia – praktyka – dydaktyka” - Gdańsk, 20–21 X 2023
2023-09-28 VII Międzynarodowa Konferencja „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis” - Wrocław , 5-6 XII 2023
2023-07-12 V Konwencja Muzyki Polskiej - Warszawa, 28-30 XI 2023
2023-04-10 IX Studencka Konferencja Naukowa „Wieloznaczność dźwięku” - Wrocław, 9-10 V 2023
2023-03-31 52. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka polska. Tradycja i współczesność” - Rzeszów-Strzyżów, 7–9 IX 2023
2023-03-15 Sympozjum historyków muzyki II połowy XVIII i XIX wieku - Warszawa, 30 V – 1 VI 2023
2023-03-13 III Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Oblicza gitary w badaniach naukowych – Częstochowa, 26–27 IV 2023
2023-03-08 XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje śląskiej kultury muzycznej" - Wrocław, 8-9 III 2023
2023-02-20 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty sztuki dyrygenckiej”: Dyrygent – interpretator. Różnorodność estetyczna działań dyrygenta – Łódź, 16-17 III 2023
2023-02-16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka dla dzieci” – Bydgoszcz, 19-20 IV 2023
2023-01-31 IV Ogólnopolska Konferencja Orkiestr Dętych - Radom, 24-26 III 2023
2022-11-22 Międzynarodowa Konferencja „Muzyka wobec wartości” - Bydgoszcz, 22-24 XI 2022
2022-10-03 Polish Music Since 1900 Research Network – Postgrad & Early Career Research Forum – 28 X 2022
2022-06-30 Musical multimedia as a keystone of artistic manifestations in 20th- 21st century Europe - Kraków, 31 VIII - 2 IX 2022
2022-05-31 Polish Music Since 1900. Research Network: konferencja inaugurująca projekt
2022-05-07 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka przyszłości. Przyszłość muzyki" - Kielce, 20 V 2022
2022-03-31 51. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka i ekspresja” – Katowice, 13–15 X 2022
2022-01-30 XVIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica”: Monografia artysty. Człowiek – Muzyka – Kultura – Poznań, 12–13 IV 2022
2022-01-25 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty kształcenia muzycznego” – Łódź, 10–11 III 2022
2021-12-31 Międzynarodowa Konferencja „Kompozytorzy a muzyka użytkowa” – Bydgoszcz, 27-28 kwietnia 2022
2021-12-20 X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Neofonia” – Poznań 19–20 I 2022
2021-11-15 VI Międzynarodowa Konferencja „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis” – online, 1–2 XII 2021
2021-11-03 Konferencja naukowo-artystyczna „Memento” - Warszawa, 3 XI 2021
2021-11-03 Międzynarodowa Konferencja „Ineffabilis. Marcin Błażewicz – inspiracje” – 3–4 XI, Warszawa
2021-10-16 I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „AltoPortrety – altówka solo i w muzyce kameralnej” – Łódź, 19-20 X 2021
2021-10-12 I Międzynarodowa Sesja Realizacji Basso Continuo – Łódź, 12 X 2021
2021-09-30 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty sztuki dyrygenckiej”. „Interakcje: kompozytor – dyrygent” – 21-22 X 2021, Łódź
2021-05-13 Opera Pasticcio in 18-century Opera: Work Concept, Performance Practice and Digital Humanities – 13–14 V 2021
2021-05-12 VII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Wieloznaczność dźwięku” 2021
2021-03-31 50. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka kobiet. Kobiety w muzyce” – Olsztyn, 9–11 IX 2021
2021-02-16 Konferencja online „Usłysz przyszłość – wyzwania ekologii akustycznej" – Szczecin, 16 II 2021
2020-11-29 IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Neofonia”
2020-09-30 IV Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna „Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich”
2020-03-31 49. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP – 25-27 października 2020, Kraków
2020-03-31 Ogólnopolska Sesja Naukowa „Nieznane a warte poznania”, Warszawa 27–28 IV 2020
2020-03-01 International Chopinological Congress “Through the Prism of Chopin: Reimagining the 19th Century” – Warsaw, 1–4 December 2020
2019-12-31 XVII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Utwór muzyczny jako komunikat – Poznań, 21-22 IV 2020
2019-11-05 Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II (cz. X) w ramach XIV Dni Jana Pawła II „UNIWERSYTET”
2019-07-15 III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna – Ostromecko, 16-18 września 2019
2019-07-14 Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML – Kraków, 14-19 VII 2019
2019-03-31 48. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Granice wolności” – Łagów Lubuski, 5–7 IX 2019
2019-03-20 XV Międzynarodowa Konferencja "Tradycje śląskiej kultury muzycznej" - Wrocław, 20-21 marca 2019
2019-03-14 Sympozjum historyków muzyki XIX wieku – Warszawa (14-15 marca 2019)
2019-03-06 Międzynarodowa Konferencja „Modalność w muzyce” – Łódź, 6-7 marca 2019
2019-02-28 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wokalne aspekty pracy dyrygenta" – Łódź, 12-13 IV 2019
2019-02-15 Konferencja Muzykologiczna „Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy” – Wrocław, 22–24 V 2019
2019-02-03 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Iluminacje: Performer 2019” – Kraków, 9-10 V 2019