Polmic - FB

kalendarium konferencji ()

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Data Nazwa
2019-03-20 XV Międzynarodowa Konferencja "Tradycje śląskiej kultury muzycznej" - Wrocław, 20-21 marca 2019
2019-03-14 Sympozjum historyków muzyki XIX wieku – Warszawa (14-15 marca 2019)
2019-03-06 Międzynarodowa Konferencja „Modalność w muzyce” – Łódź, 6-7 marca 2019
2019-02-28 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wokalne aspekty pracy dyrygenta" – Łódź, 12-13 IV 2019
2019-02-15 Konferencja Muzykologiczna „Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy” – Wrocław, 22–24 V 2019
2019-02-03 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Iluminacje: Performer 2019” – Kraków, 9-10 V 2019
2019-01-20 Konferencja naukowo-artystyczna Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym – Warszawa, 3–4 II 2019
2018-12-20 XVI Międzynarodowa Konferencja „Musica practica, musica theoretica – W poszukiwaniu idiomu kompozytorskiego: poetyka, stylistyka, technika" – Poznań, 9-10 IV 2019
2018-12-14 Ogólnopolska Konferencja Panelowa „Dzieło Stanisława Moniuszki jako wyzwanie kulturowe” – Poznań, 14-15 grudnia 2018
2018-11-10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska muzyka kameralna I połowy XX wieku: źródła, style, interpretacje” – Łódź, 7–8 grudnia 2018
2018-10-25 47. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”
2018-10-15 I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Polska Sonata skrzypcowa – geneza, interpretacja, recepcja” – Warszawa, 16–17 XI 2018
2018-07-15 II Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna – Ostromecko, 16–18 IX 2018
2018-05-30 IV Międzynarodowa Konferencja „Interpretacje dzieła muzycznego. Narodowość a wartości uniwersalne” – 27-28 XI 2018, Bydgoszcz
2018-03-18 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy: muzyka chóralna XX i XXI wieku” – Białystok, 26–27 III 2018
2018-03-02 I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna Fortepian, Organy, Klawesyn, Muzyka Dawna i Jazz - Łódź, 24-28 III 2018
2018-01-31 Międzynarodowa Konferencja Chopinologiczna 2018: „Integracja dzieła: od miniatury po wielkie formy” – Warszawa, wrzesień 2018
2018-01-15 XV Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Powtórzenie w muzyce – ontologia, aksjologia, konteksty, 17–18 IV 2018
2017-12-12 V Międzynarodowa Konferencja „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis" – Wrocław, 12-13 XII 2017
2017-11-21 III Międzynarodowa Konferencja „Interpretacje dzieła muzycznego. W stronę semantyki” – 21–22 XI 2017, Bydgoszcz