Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Barbara Marcinkowska,

wiolonczelistka i pedagog; ur. w Warszawie. Edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 5 lat, najpierw grą na fortepianie, później na wiolonczeli. W 1970 ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie studiowała grę na wiolonczeli w klasie Arnolda Rezlera. W 1977 otrzymała stypendium Rządu Francuskiego, dzięki któremu wyjechała do Paryża i przez kilka lat studiowała pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych solistów i pedagogów na świecie, francuskiego wiolonczelisty André Navarry. Obok studiów muzycznych odbyła – w latach 1979-86 – także studia malarskie na paryskiej Sorbonie na Wydziale Estetyki Sztuk Plastycznych i Muzycznych, które uwieńczyła doktoratem.

Jeszcze w czasie studiów, w 1968, rozpoczęła pracę jako koncertmistrz w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Od 1969 była również koncertmistrzem w Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. W latach 1972-81 grała w Trio Warszawskim, z którym koncertowała w wielu krajach świata.

Od 1977 Barbara Marcinkowska koncertuje jako solistka. Zapraszana jest do udziału w festiwalach. Obok repertuaru klasycznego ważne miejsce w działalności koncertowej artystki zajmuje muzyka współczesna. Wielu kompozytorów dedykowało jej swoje utwory. Niezwykle cenne i wzbogacające dla działalności artystycznej są jej przyjaźnie z kompozytorami, m.in. Aleksandrem Tansmanem, Krzysztofem Pendereckim, Witoldem Lutosławskim, Henri Dutilleux, Piotrem Mossem, Yoshihisa Taira.

Dokonuje rejestracji płytowych na całym świecie – nagrała m.in. suity na wiolonczelę solo Johanna Sebastiana Bacha (Quantum, 1996), wszystkie dzieła na wiolonczelę i fortepian Aleksandra Tansmana (Matthoeus, 1997), utwory na wiolonczelę Benjamina Brittena, Gaspara Cassadó, Piotra Mossa (Matthoeus, 1998), kompozycje Zoltána Kodály’a, Johanna Sebastiana Bacha, Régisa Campo (Quantum, 2001), Meditation Kora & Violoncelle (Bayard Musique, 2001).

Była dyrektorem artystycznym Europejskich Spotkań Artystycznych w Bydgoszczy.

Barbara Marcinkowska prowadzi także działalność pedagogiczną. W 1992 została mianowana profesorem tytularnym Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles w Wersalu. Ponadto prowadziła kursy mistrzowskie, m.in. w L'Académie internationale de musique au Pays de George Sand koło Nohant, Łańcucie, Pont Saint Esprit we Francji i Republice Południowej Afryki. W 1998 reprezentowała Francję i Europę na I Międzynarodowym Kongresie Profesorów Instrumentów Smyczkowych w Taipei na Tajwanie.

Jest autorką książek: Je commence le Violoncelle (Zaczynam grać na wiolonczeli, Armiane 1994), Une rencontre avec André Navarra et sa méthode d’enseignement le violoncelle (Spotkanie z André Navarrą i jego metodą uczenia gry na wiolonczeli, Armiane 1996), Nous jouons du violoncelle (Armiane 2009), jak również redaktorem antologii Autour du Violoncelle (Wokół wiolonczeli, Armiane 1998) i zbioru utworów na wiolonczelę dla dzieci i młodzieży Violoncelle mon ami (Wiolonczela mój przyjaciel).

Barbara Marcinkowska pełniłą funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków we Francji.

Została uhonorowana Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1986) oraz odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1997).

aktualizacja: 2002, 2009 (mk), 2022 (wa)

Kontakt
e-mail:
barbara.marcinkowska@free.fr
tel. komórkowy: 0033 615 117 200