Polmic - FB

indeks osób (T)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Romuald Twardowski,

kompozytor i pedagog; ur. 17 czerwca 1930, Wilno; zm. 13 stycznia 2024, Warszawa. W latach 1952-57 studiował fortepian i kompozycję w klasie Juliusa Juzeliunasa w Państwowym Konserwatorium Litewskiej SRR w Wilnie. Studia kompozytorskie kontynuował w latach 1957-60 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie u Bolesława Woytowicza. W 1963 i 1966 studiował chorał gregoriański i polifonię średniowiecza pod kierunkiem Nadii Boulanger w Paryżu.

Został laureatem wielu nagród i wyróżnień. Pierwsze nagrody były mu przyznane podczas konkursu kompozytorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w 1959: II nagroda za Pieśni o wiośnie, III nagroda za Pieśń o Białym Domu. Na konkursie z okazji 550-lecia bitwy pod Grunwaldem otrzymał I nagrodę za Suitę Warmińską (1960). W 1961 roku I nagroda została mu przyznana podczas konkursu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, Polskiego Radia i Związku Kompozytorów Polskich za Nokturny i Jaworowe pieśńi. Utwór Antifone per tre gruppi d’orchestra (1961) zdobył w 1961 I nagrodę Konkursu Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a w kolejnym roku - II nagrodę na Konkursie Zrzeszenia Studentów Polskich za Bukoliki. W 1963 zajął II miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu; w 1966 za Sonetti di Petrarca trzymał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Pradze oraz II nagrodę na Konkursie im. A. Malawszkiego w Krakowie za Tre studi secondo Giotto. W kolejnym roku jego utwór Impressioni fiorentini zdobył II nagrodę na Konkursie im. G. Fitelberga w Katowicach. Drugie nagrody przyznano Twardowskiemu na konkursie kompozytorskim w Skopje za Odę do młodości (1969), na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Gnieźnie za Pieśni żartobliwe (1972), na konkursie kompozytorskim im. K. Szymanowskiego za Studium in a (1974), na konkursie międzynarodowym Florilege Vocal de Tours za Lamentationes (1981) i Alleluja (1990), na konkursie kompozytorskim Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku za Koncert fortepianowy (1985). Również w 1972 kompozytor otrzymał Grand Prix na międzynarodowym festiwalu filmów baletowych w Sztokholmie za wersję TV baletu Rzeźby Mistrza Piotra. Kilkakrotnie uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. księcia Rainiera III w Monako: w 1965 otrzymał I nagrodę za balet-pantomimę Posągi czarnoksiężnika oraz wyróżnienie za Cantus antiqui, w 1968 nagrodę specjalną za Małą liturgię prawosławną, w 1973 I nagrodę za dramat muzyczny Lord Jim (1970-73). W 1990 I nagrodę na Konkurskie Kompozytorskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zdobył znowu wspomniany już utwór Alleluja. Nagrodę AGEC - Europejskiej Unii Związków Śpiewaczych - przyznano Twardowskiemu za Mały Koncert na chór mieszany (1994). W latach 2010-2011 za kompozycje Osanna II i O Tiebie radujetsia otrzymał pierwsze nagrody III i IV konkursu "Muzyka rosyjska XXI wieku dla dzieci i młodzieży".

Romuald Twardowski w latach 1972-2008 pełnił funkcję profesora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).

Kompozytor zasiadał w jury wielu konkursów muzycznych, w tym Varsovia Cantat, Cracovia Cantans. Od 1983 roku pełnił funkcję przewodniczącego jury prestiżowego międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”.

W 2012 roku R. Twardowski został patronem Państwowej Szkoły Muzycznej w Puławach.

Wspomnienia legendarnego artysty zawierają książki: Było, nie minęło (Wydawnictwo Pani Twardowska 2000) i Wilno, moje miasto (Wydawnictwo Pani Twardowska 2016). W 2017 roku powstał film dokumentalny o kompozytorze w reżyserii Grzegorza Czerniaka i Alicji Twardowskiej Romuald Twardowski. Kompozytor w zwierciadle muzyki.

Wybitny kompozytor został uhonorowany wieloma orderami i odznaczeniami, wśród nich: Krzyż Kawalerski (1974), Krzyż Oficerski (1985) oraz Krzyż Komandorski (2020) Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (1980), Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka (1983), Nagroda im. Księcia Konstantego Ostrogskiego (1990), Order św. Marii Magdaleny I stopnia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (1996), Doroczna Nagroda Związku Kompozytorów Polskich (1995), Nagroda Fundacji im. Ignacego Jana Paderewskiego w Baltimore dla wybitnego polskiego kompozytora (2006), Złota Odznaka z Brylantem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2007), Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2010), Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego (2010), Nagroda im. Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości chóralnej (2015), Odznaka Honorowa Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej (2015), Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015).

Strona kompozytora: http://twardowski-kompozytor.com.pl/  

 

 aktualizacja: 2002 (Małgorzata Kosińska), 2016, 2018, 2024 (Wiktoria Antonczyk)

twórczość

Romuald Twardowski nie był nigdy wyznawcą awangardy, wykorzystywał jednak elementy nowych technik kompozytorskich do tworzenia własnego języka muzycznego, w którym znaczną rolę odgrywają reminiscencje muzyki dawnych epok. Taka postawa wiąże się zapewne ze studiami nad chorałem gregoriańskim i polifonią średniowiecza, które kompozytor odbył w latach 1963 i 1966 w Paryżu pod kierunkiem Nadii Boulanger. W twórczości Romualda Twardowskiego charakterystyczny jest nurt muzyki religijnej, reprezentowany przez takie utwory, jak Psalmus 149 per coro misto (1962), Mała liturgia prawosławna na zespół wokalny i 3 grupy instrumentów (1968), Laudate Dominum, dialog na 2 chóry mieszane (1976), Sequentiae de ss. Patronis Polonis na baryton, chór i zespół instrumentalny (1977), Chwalitie Imia Gospodina na chór mieszany (1990), Tu es Petrus na baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1991), Hosanna I na chór mieszany (1992), Pieśni Maryjne na sopran i małą orkiestrę symfoniczną (1993), Canticum Canticorum na sopran, flet, klarnet i smyczki (1994), Regina coeli na chór mieszany (1996) i Hosanna II na chór mieszany (1997). Szczególną uwagę wśród tych kompozycji zwraca Mała liturgia prawosławna nawiązująca do muzyki cerkiewnej. Twórczość Romualda Twardowskiego jest wszakże bardzo różnorodna pod względem gatunków, a sam kompozytor w swoich wspomnieniach Było, nie minęło, wydanych w roku 2000 w Warszawie, tak ją charakteryzuje:
„W odróżnieniu od zwariowanych apologetów nowości za wszelką cenę, doceniałem rolę i znaczenie tradycji, znajdując w niej inspirację do mojej muzyki. Wychodząc z założenia, że skrajności się stykają, w głębokim średniowieczu, w chorale gregoriańskim szukałem wątków, które w połączeniu ze zdobyczami XX-wiecznej techniki kompozytorskiej (aleatoryzm, klaster) dałyby upragnioną syntezę Nowego i Starego. Ta idea przyświecała mi w tworzeniu muzyki w latach sześćdziesiątych, do momentu, kiedy to u progu lat siedemdziesiątych pogrążyłem się w pracy nad Lordem Jimem, wymagającym innej muzyki, innego rodzaju wyrazu i ekspresji. Muzyka moja wyzwoliła się wtedy z gorsetu różnych ograniczeń, jakie narzucał „neoarchaizm” i przybrała charakter wypowiedzi bardziej osobistej, pełnej gwałtownych wyładowań i dramatycznych spięć. Ciekawe, że te dwa nurty nie dzieliła wyraźna cezura czasu - w latach sześćdziesiątych powstał przecież bardzo ekspresyjny i mocno dodekafoniczny Cantus antiqui, jak też nader „warszawsko-jesienna” Nomopedia. Bardzo zaś hieratyczne i bizantyjskie Trzy freski pojawiły się w latach osiemdziesiątych. Oba te kierunki czy style od początku, jak widać, współżyły ze sobą...”

kompozycje

Oberek [wersja I] na skrzypce i fortepian * (1955)
Oberek [wersja II] na orkiestrę smyczkową * (1955)
Koncert na fortepian i orkiestrę nr 1 (1956)
Suita w dawnym stylu na orkiestrę (1957)
Dwie ballady (Przede wroty, Pani pana zabiła) na chór mieszany * (1957)
Miniatury (Burleska, Intermezzo, Mazurek) na fortepian * (1957)
Aria w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową (1957, 2005)
Dwie pieśni ludowe (Na Brzuśniku, Pasem konie) na chór żeński lub chłopięcy * (1957, 2005)
Aria w dawnym stylu na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (1957, 2015)
Siedem pieśni ludowych (Żebyś ty chmielu, Z tamtej strony jeziora, Oj służbo moja! Oj szynkarko, A za lasem, Rozlecieli się ptaszki, Moja matuleńko) na głos i fortepian * (1957,1983)
Mała sonata na fortepian * (1958)
Burleska na kwintet dęty * (1958, 2021)
Mała symfonia na fortepian, smyczki i perkusję * (1959)
Pieśń o Białym domu, kantata na chór mieszany, 2 fortepiany i perkusję (1959)
Pieśni o wiośnie (Świt, Brzózka kwietniowa, Ptak) [wersja I] na chór żeński lub chłopięcy * (1959)
Pieśni o wiośnie [wersja II] na chór męski (1959)
Jaworowe pieśni (Z tej ta strony jeziora, Ażeby ja miała, Leć, głosie, po rosie) na chór mieszany * (1960)
Nokturny (W jasnym świetle latarni, Noc) na chór mieszany * (1960)
Kołysanki na chór mieszany (Kołysanka Krzysi, Niańka króla Heroda) * (1960)
Nagi książę, balet-pantomima (1960)
Suita warmińska (A w niedzielę raniusieńko, Zachodźże słoneczko, Z tamtej strony jeziora, Wysoko daleko, Siadaj-siadaj śliczne kosianie) na chór mieszany * (1960)
Humoreska na chór mieszany (1960)
Suita z baletu "Nagi książę" na orkiestrę (1960)
Ptak na chór męski * (1960)
Trzy pieśni ludowe (Furały jeskółki, Kani ty Jaśku [wersja I], Śląska pieśń) na sopran i fortepian * (1960)
Kołysanka warmińska na głos i fortepian * (1960, 2007)
Dwie pieśni warmińskie (Furały jeskółki, Kani ty Jaśku [wersja II]) na sopran i fortepian (1960-2015)
Carmina de mortuis (Moment, Pogrzeb, O chorym synku, Nieznane drzewo) na chór mieszany * (1961)
Bukoliki (Czereśnie, Kaczuszki) na chór mieszany * (1962)
Cantus antiqui na sopran, klawesyn, fortepian i perkusję * (1962)
Cyrano de Bergerac, opera romantyczna (1962)
Nomopedia Cinque movimenti per orchestra * (1962)
Psalmus 149 per coro misto * (1962)
Mała suita na skrzypce i fortepian * (1962)
Madrygał na chór mieszany (1962)
Preludio e toccata na chór mieszany * (1962)
Dwa treny [wersja I] na chór żeński (1962)
Dwie wokalizy na głos i fortepian * (1962)
Canzona na wiolonczelę i fortepian (1962, 2005)
Dwa treny [wersja II] na chór męski (1962, 2005)
Kwietniowe pieśni (To było tak, Na ciepłej niebieskiej łące) na chór mieszany * (1963)
Posągi czarnoksiężnika (Rzeźby mistrza Piotra), balet-pantomima * (1963)
Suita z baletu "Posągi czarnoksięznika" na orkiestrę (1963)
Miniatury (Wiosna, Chwila, Wspomnienie, Smutek, Droga) na chór mieszany * (1964)
Oda 64 na orkiestrę (1964)
Dwie pieśni murzyńskie (Strach, Niam) na chór mieszany * (1965)
Tragedya albo Rzecz o Janie i Herodzie, opera-moralitet (1965)
Sonetti di Petrarca (Benedetto, La vita fugge) per tenore solo e due cori a cappella * (1965)
Tre studi secondo Giotto per orchestra da camera * (1966)
Impressioni fiorentini for four instrumental choirs * (1967)
Capricci (Sonatiny) per pianoforte * (1967)
Muzyka do filmu Z księgi Polaków w reż. Bohdana Kosińskiego (1967)
Mała liturgia prawosławna na zespół wokalny i 3 grupy instrumentów * (1968)
A jak śpiewać na chór żeński (1968)
Oda do młodości na głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę * (1969)
Upadek ojca Suryna, radiowy dramat muzyczny (1969)
Liryki (Bez ciebie, Moim sąsiadem jest anioł, Na drzewo mówię: drzewo, Koniugacja, Ptaki mojego serca) na chór mieszany (1969)
Muzyka do filmu Kamień w reż. Andrzeja Brzozowskiego (1969)
Trzy sonety pożegnalne (Au bord tristement doux, Ruine des humains, Père du doux repos) [wersja I] na bas-baryton i orkiestrę kameralną * (1970)
Muzyka do filmu Złoty wiek Pomorza i Warmii w reż. Zbigniewa Bochenka (1970)
Lord Jim, dramat muzyczny * (1970-73)
Trzy sonety pożegnalne (Au bord tristement doux, Ruine des humains, Père du doux repos) [wersja II] na bas-baryton i fortepian * (1971)
Nocą na chór mieszany * (1971)
Pejzaże (Wiatraki, Hawrań i Murań, Perun) na chór mieszany * (1971)
Muzyka do spektaklu Król Mięsopust w reż. Tadeusza Minca (1971)
Dwie pieśni żartobliwe (Kukułka, Była babuleńska) [wersja I] na chór mieszany * (1972)
Dwie pieśni żartobliwe [wersja II] na chór żeński lub chłopięcy * (1972)
Nim przyjdzie wiosna na chór męski (1972)
Interludium z dramatu muzycznego "Lord Jim" na orkiestrę (1972)
Dwie pieśni żartobliwe [wersja III] na chór męski (1972, 2005)
Preludium, toccata i chorał na orkiestrę symfoniczną (1973)
Tryptyk Mariacki na orkiestrę smyczkową (Stajenka Betlejemska, Taniec, Złożenie do grobu, Taniec, Zmartwychwstanie) * (1973)
Studium in a na orkiestrę * (1973)
Robotnicy na chór mieszany (1973)
Prolog z opery "Lord Jim" na chór i orkiestrę * (1973)
Preludio e toccata per coro misto * (1974)
Improvvisazione e toccata per due pianoforti * (1974)
Dwa pejzaże na orkiestrę symfoniczną (1975)
Impresje morskie (Morze, Kocham cię, morze) na chór mieszany * (1975)
Krajobraz polski [wersja II] (Mowo polska, Tańczy noc, Kocham krajobraz) na bas-baryton i orkiestrę smyfoniczną (1975)
Krajobraz polski [wersja I] (Mowo polska, Tańczy noc, Kocham krajobraz) na bas-baryton i fortepian * (1975)
Tryptyk morski (Pieśń Rycerzy Bolesławowych o morzu, Cisza morska, Morze [wersja II]) na chór męski * (1975-2013)
Laudate Dominum, dialog na 2 chóry mieszane * (1976)
Drobiazgi (Perpetuum mobile, Dzwony, Japoneczka Miki, Dwa Michały) na fortepian na 4 ręce (1976)
Sequentiae de ss. Patronis Polonis na baryton, chór i zespół instrumentalny (1977)
Ręka i miecz, trzy poematy (Chmury skłębione w chimery i gryfy, Matka bolesna, Już wiele jesieni minęło) na tenor solo i chór mieszany * (1977)
Maria Stuart, dramat muzyczny (1978)
Okrzyk na chór mieszany (1978)
Tryptyk mazowiecki (Cichymi słowami pozdrowię Ojczyznę, Mazowsze, Nadzieja) na chór mieszany (1978)
U mojej mateńki (Pieśń sieroca, Kołysanka wiejska) na chór mieszany * (1978)
Dymią kominy na chór męski (1978)
Na Górze Dorotce. Suita zagłębiowska na solistów, chór mieszany i orkiestrę (1978)
Trzy piosenki z repertuaru zespołu "Śląsk" (Maryjanna z Gołonoga, Dziadkowe śpiewki, Polonez) na chór mieszany i fortepian (1978)
Aria z dramatu muzycznego "Maria Stuart" na sopran i fortepian * (1978)
Pieśń (prawie) bez słów, miniopera telewizyjna w pięciu obrazach (1978)
Capriccio in blue na skrzypce i orkiestrę (lub fortepian) * (1979)
Lamentationes per coro misto * (1979)
Oblicze morza, 5 pieśni (Westchnienia, Jeden z widoków morza, Woda zielona, Ryby, Korsarz) na bas-baryton i fortepian * (1979)
Preludio, recitativo ed aria con variazioni per cembalo (pianoforte) * (1979)
Sonata breve per cembalo (pianoforte) * (1979)
Śpiewy starowarszawskie (Na most warszawski, Sarmackich miast królowa) na chór mieszany * (1979)
Dal na chór mieszany * (1979)
Być może na chór mieszany (1979)
Preludia bałtyckie (Morze, Żeglarz) na chór mieszany * (1979)
Warszawski wiatr na chór męski (1979)
Wspomnienie na chór męski (1979)
Pastor es supremus na baryton, chór mieszany i organy (1979)
Muzyka do spektaklu Sen nocy letniej w reż. Bohdana Korzeniewskiego (1979)
Rynek staromiejski na chór mieszany (1979)
Koncert wiejski na chór mieszany * (1980)
Musica concertante na fortepian * (1980)
Mały koncert na fortepian i zespół instrumentalny * (1980)
Na czterech strunach na skrzypce i fortepian * (1980)
Trzy pieśni kurpiowskie (Ciemna nocka, A kiedy jo jechał, Jedźmy Jasiulu) na chór mieszany * (1980)
Trzy interludia z dramatu muzycznego "Maria Stuart" na orkiestrę * (1980)
Waldszcene, burleska na zespół głosów męskich (1980)
Wiosenne Rendez-vous na głos i fortepian (1980)
Historya o św. Katarzynie, moralitet muzyczny (1981)
Fantazja na organy * (1981)
Fantazja polska na dwoje skrzypiec * (1982)
Salve Regina [wersja I] na chór żeński i organy * (1982)
Trzy utwory (Elegia, Romanza, Thema con variazioni) na organy * (1982)
Ave Maris Stella [wersja I] na chór męski i organy (lub fortepian) (1982)
Trzy tańce polskie (Polonez, Taniec renesansowy, Mazur) na orkiestrę symfoniczną [wersja I] (1982)
Melodia ludowa na małą orkiestrę (1982)
Son senza pan na chór męski (1982)
Jadą nasi, suita melodii ludowych (Wyjrzałem przez okienko, Oj jadą nasi, W zielonym gaiku) na chór żeński i zespół instrumentów (1982)
Wewióreczka [wersja II] na chór żeński z towarzyszeniem instrumentów (1982)
Wewióreczka [wersja I], piosenka na głos i fortepian (1982)
Cztery pieśni włoskie na chór męski (1982)
Erotyki (Jesteś, Czekam, Przyjdź, Kiedy wracasz) na głos i fortepian * (1983)
Joannes Rex, kantata na baryton, chór mieszany i orkiestrę * (1983)
Przyjdź słoneczko na chór żeński (1983)
Dzięcioł na chór żeński * (1983)
Hołd Pruski na chór męski i orkiestrę (1983)
Muzyka do spektaklu Róża w reż. Macieja Wojtyszko (1983)
Koncert na fortepian i orkiestrę nr 2 * (1984)
Wesołe miasteczko na fortepian * (1984)
Dwie kolędy (Obudź się Warszawo, Samotna Wigilia) na bas-baryton i zespół instrumentalny (1984)
Dwie canzony (Pieszczone dziewczę, Nie będę chciała) na chór mieszany (1984)
Fantazja hiszpańska [wersja I] na skrzypce i orkiestrę (lub fortepian) * (1985)
Fantazja hiszpańska [wersja II] na wiolonczelę i orkiestrę (lub fortepian) * (1985)
Z plecakiem przez kraj, suita pieśni (Piosenka na każdą pogodę, Dwa buty szły drogą, Głodny miś w lesie śpi, Po całodziennym marszu, Palumpada, Na szczycie gór) [wersja I] na chór żeński i orkiestrę (1985)
Muzyka do filmu Ognisty anioł w reż. Macieja Wojtyszko (1985)
Taniec fantastyczny na dwoje skrzypiec * (1985)
Z plecakiem przez kraj, suita pieśni [wersja II] na chór żeński (lub dziecięcy), orkiestrę smyczkową i perkusję (1985)
Mały tryptyk na kwintet dęty * (1986)
Trzy freski (Christos Pantokrator na Górze Athos, Św. Trójca według Rublowa, Prorok Eliasz na wozie ognistym z klasztoru w Rile) na orkiestrę symfoniczną * (1986)
Allegro rustico na obój i fortepian * (1986)
Wariacje symfoniczne na temat George’a Gershwina [wersja I] na perkusję solo i orkiestrę (1986)
Kotek i smok, 7 piosenek (Kotek, Bambo, Kołysanka, Żarłok, Smok, Baran, Tydzień) na głos i fortepian * (1986)
Trzy tańce polskie na orkiestrę dętą [wersja II] (1986)
Dwie pieśni z Podlasia (A w lesie na dębie, W stodole świta) na chór żeński lub chłopięcy (1986)
Dwie pieśni ludowe (Na polu wierzba, Idzie chmura) na chór dziecięcy lub żeński * (1986)
Muzyka do spektaklu A jednak powrócę... w reż. Krzysztofa Orzechowskiego (1986)
Wariacje symfoniczne na temat George’a Gershwina [wersja II] na okiestrę (1986)
Bambo i smok, 10 piosenek (Majowy wieczór, Smok, Nasza szkoła jest wesoła, Kwoka, Plastoludki, Bambo, Koziołeczek, Wiosna idzie, Tydzień, Krokodyli rock) na głos i fortepian (1986-1997)
Trio nr 1 na skrzypce, wiolonczelę i fortepian * (1987)
Trzy pieśni do słów Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego (Odkąd odeszła, Wróble warszawskie, Non è vero) na baryton i fortepian * (1987)
Tryptyk polski (Tu jest mój dom, To jest Polska, Nie żałuj) na chór mieszany (1987)
Chorał na dwie wiolonczele * (1987)
Musica da quiesa na dwie trąbki, róg i puzon (1987)
Koncert staropolski na orkiestrę smyczkową (1988)
Mały koncert na orkiestrę wokalną * (1988)
Sonety Michała Anioła (Twymi oczyma, Dobiega podróż mojego żywota, O nocy słodka) na baryton i fortepian * (1988)
O radości na chór mieszany (1988)
Polska na chór mieszany (1988)
W mojej ojczyźnie na chór mieszany (1988)
Namawiała Kasia na chór mieszany (1988)
Tu jest mój dom na chór mieszany (1988)
Tęsknota na chór męski (1988)
Wariacje litewskie na flet, obój, klarnet, róg i fagot * (1988, 2021)
Album włoski na orkiestrę (1989)
Taniec staropolski na 3 gitary * (1989)
Suita dawnych tańców na cztery gitary (1989)
Espressioni per violino e pianoforte * (1990)
Alleluja [wersja I] na chór mieszany * (1990)
Chwalitie Imia Gospodnie [wersja I] na chór mieszany * (1990)
Trzy sonety do Don Kichota (Orland Szalony do Don Kichota z Manczy, Solisdan do Don Kichota, Akademicy z Argamasilli na grób Don Kichota) na bas-baryton i fortepian * (1990)
Znad Willi (Oczy zielonych jezior, Kaziuk, Sanna) na bas-baryton i fortepian * (1990)
Chwalitie Imia Gospodnie [wersja II] na chór męski * (1990)
Burleska na skrzypce i fortepian * (1990)
Alleluja [wersja II] na chór żeński * (1990)
Chwalitie Imia Gospodnie [wersja III] na chór żeński (1990)
Alleluja [wersja III] na chór męski (1990)
Niggunim, melodie chasydów na skrzypce i orkiestrę symfoniczną (lub fortepian) * (1991)
Tu es Petrus na baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1991)
Wiosna idzie na głos i fortepian (1991)
Hosanna I na chór mieszany * (1992)
Trzy eseje na chór mieszany * (1992)
Plejady na skrzypce i fortepian (Jarosław Iwaszkiewicz in memoriam) * (1993)
Trio młodzieżowe na skrzypce, wiolonczelę i fortepian * (1993)
Pieśni Maryjne (Salve Regina, Stabat Mater, Maryjo Pani Aniołów) [wersja I] na sopran i małą orkiestrę symfoniczną (1993)
Sonatina na dwoje skrzypiec * (1993)
Trzy etiudy na skrzypce solo * (1993)
Pieśni Maryjne (Salve Regina, Stabat Mater, Maryjo Pani Aniołów) [wersja II] na sopran i fortepian (1993)
Canticum Canticorum (Nigra sum, Dilectus meus) [wersja I] na sopran, flet, klarnet i smyczki (1994)
Jeż i żaba na chór żeński (1994)
O gloriosa Virginum na chór męski * (1994)
A te rudzkie dziewki na chór żeński i fortepian (1994)
Canticum Canticorum [wersja II] na sopran i fortepian * (1994)
Koncert na wiolonczelę i orkiestrę * (1995)
Samochwała na chór żeński (1995)
Woskriesienije Christowo na chór mieszany (1995)
Dwa utwory do słów J. Kochanowskiego (Czego chcesz od nas Panie, Serce rośnie) na chór mieszany * (1995-1996)
Wsiakoje dychanije na chór mieszany (1996)
Inwokacja i capriccio na dwie wiolonczele (1996)
Regina coeli [wersja I] na chór mieszany * (1996)
W gaiku zielonym, 5 miniatur (Walczyk, Piosenka litewska, Dzwony cerkiewne, W gaiku zielonym, Ragtime) na fortepian na 4 ręce * (1996)
Babcia-wróżka [wersja II] na chór żeński (1996)
Babcia-wróżka [wersja I] na głos i fortepian (1996)
Hosanna II na chór mieszany * (1997)
Melodie hebrajskie [wersja II] na klarnet i orkiestrę (1997)
Melodie hebrajskie [wersja I] na klarnet i fortepian * (1997)
Abra-kadabra na chór mieszany (1997)
Przyjaciel na jesienną porę, piosenka na głos i fortepian (1997)
Duży czy mały, piosenka na głos i fortepian (1997)
Drżą brudasy, piosenka na głos i fortepian (1997)
Atrament, piosenka na głos i fortepian (1997)
Karuzela, piosenka na głos i fortepian (1997)
A ja rosnę, piosenka na głos i fortepian (1997)
Pożegnanie wakacji, piosenka na głos i fortepian (1997)
Dwa rękawy, piosenka na głos i fortepian (1997)
Błażen muż na chór mieszany (1997)
Concerto breve na orkiestrę smyczkową (1998)
K Tiebie Władyko na chór mieszany (1998)
Pieśni różańcowe na głos i organy (1998)
O gloriosa Domina na chór mieszany * (1999)
Lauda Sion na chór mieszany a cappella * (1999)
Pastorale e danza na skrzypce i fortepian * (1999)
Benedictus for mixed choir * (1999)
Trzy pieśni wielkopostne na chór mieszany (1999)
Sie nynie na chór męski (1999)
Wokaliza [wersja I] na chór żeński * (1999)
Hymn Maryjny na głos i organy (1999)
Bóg jest miłością na głos i organy (1999)
21 życzeń na chór żeński i fortepian (1999)
Nocny Marek, piosenka na głos i fortepian (1999)
Wakacje, piosenka na głos i fortepian (1999)
Hommage à J. S. Bach, cykl utworów na fortepian (Preludium, Postludium, Inwencja, Chorał, Toccata in A) * (2000)
Wo carstwii Twojem [wersja II] na chór mieszany (2000)
Chwali dusze moja na chór mieszany (2000)
Humoreska na fortepian * (2000)
Melodia ludowa na dwa flety proste (2000)
Kukułka [wersja I] na trzy flety proste (2000)
Hymnus ad sanctum Joseph na chór mieszany (2000)
Kukułka [wersja II] na flet i smyczki (2000)
Żłóbek. Bóg się rodzi [wersja I] na chór żeński (2000)
Żłóbek. Bóg się rodzi [wersja II] na chór chłopięcy (2000)
Pieska pogoda, piosenka na głos i fortepian (2000)
Carice moja na sopran i chór mieszany (2000)
Jesienny walczyk na fortepian na 4 ręce (2000)
Z Nowego Orleanu na fortepian na 4 ręce (2000)
Dwie kolędy (Żłóbek, Bóg się dziś rodzi) na chór chłopięcy (2000)
Wo carstwii Twojem [wersja I] na chór mieszany i 4 puzony (2000)
Żłóbek. Bóg się rodzi [wersja III] na chór męski (2000, 2005)
Wo carstwii Twojem [wersja III] na chór żeński (2000, 2008)
Introdukcja i Allegro na skrzypce i fortepian * (2001)
Missa „Regina caeli” na chór mieszany * (2001)
Capriccio na skrzypce i fortepian * (2001)
O salutaris na chór mieszany * (2001)
Jubilate Deo na chór mieszany * (2001)
Ave Maris Stella [wersja II] na chór męski * (2002)
Pastorale i Humoreska na obój i fortepian * (2002)
Musica festiva na organy (2002)
W chińskim ogrodzie na zespół perkusyjny (2002)
Toccata i chorał na organy (2002)
Jezu ufam Tobie. Misterium o Miłosierdziu Bożym na sopran, baryton (bas-baryton), 2 głosy recytujące, chór mieszany i orkiestrę (2002)
Im ZOO na skrzypce i fortepian * (2002)
Jeż elegant, piosenka na głos i fortepian (2002)
Dudek, piosenka na głos i fortepian (2002)
Dwie kolędy (Samotna wigilia, Obudź się Warszawo) na chór mieszany (2002)
Obudź się pasterzu na chór męski (2002, 2005)
Trzy szkice na skrzypce, altówkę i wiolonczelę * (2003)
Serenada na orkiestrę smyczkową (2003-2004)
Trzy intermezza na organy (2004)
Lato z tatą, piosenka na głos i fortepian (2004)
Tango na wiolonczelę i fortepian * (2004)
Medytacja na wiolonczelę i fortepian * (2004)
Campane IV z cyklu Symfonie dzwonów na fortepian (2004)
Orzeł Biały, piosenka na głos i fortepian (2004)
Piosenka matematyczna na głos i fortepian (2004)
Pater noster na chór mieszany (2005)
Tryptyk paschalny na organy (2005)
Trio nr 2 na skrzypce, wiolonczelę i fortepian * (2005)
Otcze nasz na chór mieszany (2005)
Te Alma Mater na chór mieszany a cappella (2005)
Liturgia św. Jana Złotoustego na chór mieszany a cappella (2005)
Zielona świątynia Białowieża na chór mieszany a cappella (2005)
Kali łaska – bardzo proszę na chór mieszany a cappella (2005)
Antifona de st. Joseph na chór mieszany (2005)
Boży pokarm na chór mieszany (2005)
Canzona na organy (2005)
Kolęda góralska na chór męski (2005)
Wschodzi gwiazdka na chór męski (2005)
Alleluja, chwalmy Pana na chór męski (2005)
Płacze Jezus mały na chór męski (2005)
Marsz zerówki, piosenka na głos i fortepian (2005)
Dwa utwory w dawnym stylu na wiolonczelę i fortepian (2005)
Trzy łatwe utwory na dwie wiolonczele (2005)
Koncert na flet i orkiestrę smyczkową (2006)
Kołysanka na skrzypce i altówkę (2006)
Płaczcie Anieli na chór mieszany a cappella (2006)
Popule meus na chór mieszany a cappella * (2006)
Mysterium crucis na chór mieszany a cappella * (2006)
Koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową * (2006)
Tango na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2006)
Chorał na organy (2006)
Regina coeli [wersja II] na sopran i organy (2006)
Lux aeterna na chór mieszany a cappella * (2007)
Otcze nasz na chór żeński lub chłopięcy a cappella (2007)
Exegi monumentum, oratorium na sopran, bas, chór i orkiestrę (2007)
Wokaliza [wersja II] na chór mieszany * (2007)
Wokaliza [wersja III] na sopran i organy (2007)
Berceuse-Vocalise na sopran i organy (2007)
Patrz morze [wersja I] na sopran, flet i orkiestrę smyczkową do słów Z. Herberta (2008)
Życie pieśnią jest [wersja II] na chór żeński i fortepian (2008)
O crux ave na chór mieszany a cappella * (2008)
Ave Maria [wersja I] na chór żeński * (2008)
Tam za lasem na flet, triangiel i smyczki (2008)
Veni creator na organy (2008)
Ave Maria [wersja III] na sopran i organy (2008)
Dzień babci, piosenka na głos i fortepian (2008)
Żegnajcie wakacje, piosenka na głos i fortepian (2008)
Każdy lubi zimę, piosenka na głos i fortepian (2008)
Życie pieśnią jest [wersja I], piosenka na głos i fortepian (2008)
Trzy pieśni nabożne (Boże wieczny, Dnia jednego, Jezu w ogrójcu) na chór mieszany (2008)
Mała rapsodia na klarnet i fortepian (2008)
Patrz morze [wersja II] na sopran solo i fortepian do słów Z. Herberta * (2008)
Canzona na smyczki (2008)
Ave Maria [wersja II] na chór męski (2008, 2010)
Zagrajmy razem, duety skrzypcowe * (2009)
Dzień dziecka w szkole, piosenka na głos i fortepian (2009)
Grunwald 1410, kantata na bas solo i orkiestrę (2010)
Virginum Custos na chór mieszany a cappella (2010)
Modlitwa matki na chór mieszany (2010)
Wesołe nutki, na skrzypce i fortepian (2010)
Tęczowe nutki na fortepian (2010)
Wakacyjne skarby, piosenka na głos i fortepian (2010)
Jedzie zima, piosenka na głos i fortepian (2010)
Dzień Niepodległości, piosenka na głos i fortepian (2010)
Lituania na orkiestrę smyczkową (2011)
O Tiebie radujetsia – Mały koncert na chór mieszany * (2011)
Nynie otpuszczajeszi na chór mieszany a cappella (2011)
Kolorowe nutki na skrzypce i fortepian (2011)
Mały wirtuoz na fortepian (2011)
Dzieci lubią lato, piosenka na głos i fortepian (2011)
Barbórka, piosenka na głos i fortepian (2011)
Epizody na oktet smyczkowy (2011)
Salva Regina na sopran i organy (2011)
Wospojtie Gospodiewi pieśń nowu, koncert na chór mieszany a cappella (2011-2012)
Temat z wariacjami na fortepian (2012)
Strumień leśny na fortepian (2012)
Viva la musica, piosenka na głos i fortepian (2012)
Cantus s. Casimiri na chór mieszany (2012)
Magnificat na chór mieszany a cappella * (2013)
Pavana e tarantella na altówkę (skrzypce) i fortepian * (2013)
Canzona, medytacja i tango na altówkę i fortepian (2014)
Śpiewające wiolonczele, łatwe utwory na dwie wiolonczele (2014)
Melodia Kurpiowska na flet i dwa klarnety (2014)
Przygrywka i Taniec na flet i dwa klarnety (2014)
Sześć inwencji na dwa głosy (2014)
Menuet na dwie wiolonczele (2014)
Pavana na dwie wiolonczele (2014)
Exultate, jubilate na chór mieszany (2015)
Boże, wo imia Twoje na chór mieszany (2015)
Oratio pro vivis ac defunctis na sopran i organy (2015)
Aria w dawnym stylu na wiolonczelę i fortepian (2015)
Trzy tańce w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową (2016)
Melodie Kurpiowskie na orkiestrę smyczkową (2016)
Polonez na fortepian (2017)
Smuga cienia (Joseph Conrad in memoriam) na orkiestrę smyczkową (2017)
Tańce polskie na fortepian na 4 ręce (2017)
Caelum et terra, oratorium na bas-baryton, chór mieszany i orkiestrę (2018)
Trzy tańce polskie na fortepian (2018)
Kolędy polskie na chór żeński (2019)
Sacrum-profanum na chór mieszany (2020)

literatura wybrana

Muzyka przyjazna słuchaczowi Rozmowa z Romualdem Twardowskim, "Kwarta" 2006 nr 15, s.4-6
Romuald Twardowski, "Kwarta" 2006 nr 15, s.3
Sacrum i profanum w muzyce wokalnej i instrumentalnej, pod red. Marleny Pietrzykowskiej i Grzegorza Rubina, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010
Gębski Andrzej Zagadnienia wykonawcze utworów na skrzypce i fortepian Romualda Twardowskiego, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina: Acte Préalable, Warszawa 2006
Kostrzewska Hanna Starocerkiewna ikonografia u źródeł "Trzech fresków symfonicznych" Romualda Twardowskiego, w: Dzieło muzyczne i jego źródła, 2014
Maciejewski Bogusław M. Romuald Twardowski w: Twelve Polish Composers, Allegro Press, London 1976
Markuszewski Paweł Twardowski Romuald w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, t. II, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Samson Jim, Adrian Thomas Twardowski Romuald w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 25, Macmillan Publishers Limited, London 2001
Twardowska Alicja Między życiem a sztuką: rzecz o Romualdzie Twardowskim, cz. 1-5, "Muzyka 21" 2010 nr 2 - 7/8
Wróblewski Sławomir Adam Koncerty instrumentalne Romualda Twardowskiego: praca drygenta nad partyturą, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2010

publikacje

książki

Było, nie minęło: wspomnienia kompozytora, Pani Twardowska, Warszawa 2000
Romuald Twardowski: kompozytor w zwierciadle krytyki: recenzje, opinie, listy, wypowiedzi, Pani Twardowska, Warszawa 2009
artykuły

Moje inspiracje folklorem w: Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji: w dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, 2014
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Być sobą [wywiad, rozmawiała Andrea Angelini], "Muzyka 21" 2013 nr 2
Liturgia św. Jana Złotoustego [wywiad, rozmawiał Arkadiusz Jędrasik], "Muzyka 21" 2008 nr 9
Liturgia św. Jana Złotoustego (Chryzostoma) [wywiad, rozmawiał Arkadiusz Jędrasik], "Nasz Dziennik", wyd. 3, 2008 nr 150