Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Franciszek Wesołowski,

teoretyk muzyki, organista, kompozytor i pedagog; ur. 10 stycznia 1914, Borki; zm. 31 lipca 2007, Łódź. Studiował w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie: teorię muzyki i kompozycję pod kierunkiem Kazimierza Sikorskiego oraz grę na organach w klasie Bronisława Rutkowskiego. W 1947 uzyskał dyplomy w zakresie gry na organach i teorii muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi.

Jeszcze w latach 1936-39 był organistą w Szpitalu św. Ducha w Warszawie oraz nauczycielem chorału gregoriańskiego w Seminarium Duchownym księży Marianów. W latach 1939-41 pracował jako organista w kościele OO. Jezuitów. Od 1939 był członkiem Związku Walki Zbrojnej (później AK), a po wyjeździe z Warszawy w 1941 został organistą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Po wojnie przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie do 1947 był nauczycielem gry na organach i przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej II stopnia. W 1947 zamieszkał w Łodzi. Pracował jako nauczyciel w Państwowej Średnie Szkole Muzycznej, w której w latach 1950-53 pełnił również funkcję dyrektora. W latach 1953-57 był dyrektorem Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej oraz Państwowego Liceum Muzycznego w Łodzi. Od 1949 wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, kształcąc kolejne pokolenia teoretyków muzyki. Od 1957 do 1978 piastował jednocześnie stanowisko prorektora, w latach 1960-80 był również kierownikiem Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji, w latach 1978-80 dziekanem Wydziału Teorii Muzyki i Kompozycji. W 1995 otrzymał tytuł profesora.

Badania nad muzyką dawną prowadzone przez Franciszka Wesołowskiego od początku lat 60.XX wieku zaowocowały dziesiątkami prac naukowych i popularno-naukowych publikowanych w kraju oraz za granicą (ponad 80 artykułów). Z jego inicjatywy w Akademii Muzycznej w Łodzi zorganizowano cykl międzynarodowych sesji muzykologicznych, a w 1986 powołano do życia Zakład Muzyki Dawnej, który w 1994 stał się częścią Katedry Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej. W 1992 przyczynił się do powstania Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej. Napisał wiele podręczników, m.in. Zasady muzyki, Materiały do ćwiczeń harmonicznych, Nauka harmonii, Materiały do nauki o skalach muzycznych, Materiały do kształcenia słuchu z zasadami muzyki.

Był członkiem-założycielem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków SPAM, członkiem Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego, Stowarzyszenia Przyjaciół Opery w Łodzi, Rady Wyższej Szkolnictwa Artystycznego i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Franciszek Wesołowski został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in.: Nagrodą SPAM, Nagrodą Muzyczną miasta Łodzi, Nagrodami Ministra Kultury i Sztuki, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1999 Akademia Muzyczna w Łodzi przyznała mu tytuł doktora honoris causa.

aktualizacja: 2006, 2007 (mk)

kompozycje

Pieśń do św. Cecylii na czterogłosowy chór mieszany a cappella (1933)
Msza łacińska na czterogłosowy chór męski a cappella (1935)
Ej, owiecki leciały na głos z fortepianem (1936)
Śpiwam ja se śpiwam na głos z fortepianem (1936)
Wariacje na organy solo (1937-38)
Kwartet smyczkowy (1938)
Preludium i fughetta na organy solo (1939)
Allegro sonatowe na organy solo (1939)
Regina Caeli laetare na czterogłosowy chór mieszany i organy (1942)
Ecce Sacerdos magnus na czterogłosowy chór mieszany i organy (1942)
Wesoły nam dziś dzień nastał na czterogłosowy chór żeński a cappella (1944)
Królu wieczności i czasu na czterogłosowy chór z organami (1988)
Trzydzieści małych preludiów i fughett na organy solo (1993)
O, Chryste, zawsze króluj nam na sopran solo z organami (1994)
Dałeś nam siebie na alt solo i czterogłosowy chór z organami (1996)
Czterdzieści osiem drobnych utworów na organy (1996-98)
O Jezu mój, padam kornie na czterogłosowy chór z organami (1998)

literatura wybrana

Arcana musicae Księga prac dedykowanych prof. Franciszkowi Wesołowskiemu z okazji 85-lecia urodzin (pod red. Marty Szoki), Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 1999
Profesor Franciszek Wesołowski Zeszyt 70 (pod red. Lucjana Cieślaka), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2004
Janyst Janusz Odejście nestora, "Ruch Muzyczny" 2008 nr 1, s.38.
Lewandowska-Kąkol Agnieszka Wzór pedagoga, "Twoja Muza" 2008 nr 1, s. 26-27
Szoka Marta Wesołowski Franciszek w: Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2001

publikacje

książki

Materiały do ćwiczeń harmonicznych, PWM, Kraków 1969
Materiały do kształcenia słuchu z zasadami muzyki, COPSA, Warszawa 1997
Materiały do nauki o skalach muzycznych, PWM, Kraków 1997
Nauka harmonii, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 1991
Zasady muzyki, PWM, Kraków 1960