Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Władysław Kłosiewicz,

klawesynista; ur. 7 grudnia 1955, Warszawa. W 1979 ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie w klasie klawesynu Julitty Ślendzińskiej. Studiował także w Accademia Musicale Chigiana w Sienie (dyplom honorowy w 1978) pod kierunkiem Ruggero Gerlina, którego następnie (do 1983) był prywatnym uczniem w Paryżu.
Jest laureatem głównych nagród w kategorii interpretacji, realizacji basso continuo i wykonawstwa współczesnych utworów klawesynowych na międzynarodowych konkursach klawesynowych w Paryżu (1981) i Dijon (1983). W 1984 otrzymał I nagrodę (II i III nie przyznano) na Międzynarodowym Konkursie ARD w Monachium.
Władysław Kłosiewicz koncertuje we wszystkich krajach Europy. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej – jest doskonałym interpretatorem utworów Johanna Jacoba Frobergera i muzyki klawesynistów francuskich.
Dokonał ponad 100 godzin nagrań muzyki klawesynowej dla rozgłośni radiowych, telewizyjnych i firm płytowych, zrealizowanych w Polsce oraz za granicą. Wśród jego najważniejszych nagrań są wszystkie dzieła François Couperina, Jeana Philippe’a Rameau, partity i Wariacje Goldbergowskie Johanna Sebastiana Bacha (Fryderyk 2000), sonaty Domenico Scarlattiego, utwory Frobergera oraz Louisa Couperina.
Władysław Kłosiewicz od 1978 współpracował z Polską Orkiestrą Kameralną, w 1984 założył (wspólnie z Andrzejem Mysińskim) zespół Concerto Avenna, w którym w latach 1984-85 pełnił funkcję kierownika artystycznego. Współpracuje również z Warszawską Operą Kameralną – jest autorem opracowania i kierownikiem artystycznym pierwszej polskiej realizacji wszystkich dzieł scenicznych oraz nieszporów Vespro della Beata Vergine Claudio Monteverdiego (1993-96), jak również wielu innych dzieł operowych, w tym opery Euridice Jacopa Periego z 1600. Od 1993 prowadzi orkiestrę barokową „Musicae Antiquae Collegium Varsoviense” przy Warszawskiej Operze Kameralnej. Od 2004 kieruje własnym międzynarodowym zespołem muzyki dawnej „Narol Baroque”.
Od 1981 prowadzi równocześnie klasę klawesynu w Akademii Muzycznej w Warszawie. W latach 1987-89 był profesorem gościnnym, a od 1989 do 2004 profesorem zwyczajnym w Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu (klawesyn i interpretacja muzyki baroku). Od 2000, w ramach Akademii Narolskiej, prowadzi coroczne międzynarodowe kursy mistrzowskie klawesynu w pałacu w Narolu. Zasiadał w Jury I i II Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej.
Jest założycielem i prezesem Zarządu Fundacji Pro Academia Narolense.
Władysław Kłosiewicz w 2007 został nagrodzony przez Fundację Popierania Niezależnej Kultury Polskiej POLCUL im. Jerzego Bonieckiego.

aktualizacja: listopad 2009

literatura wybrana

Obniska Ewa Kłosiewicz Władysław w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997